Policealna Szkoła
Weterynarii

Szkoła Państwowa tytuł technika w 2 lata

Nabór na  semestr  wiosenny  2019 trwa

Szkoła bezpłatna   Czesne 0 zł

Rezerwacja miejsc do 03 04 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  online 

a dokumenty donieś później

Policealna Szkoła Weterynarii SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 nr 65

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Weterynarii SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 nr 65

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Weterynarii SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 nr 65

Pracownia Weterynarii

Policealna Szkoła Weterynarii SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 nr 65

Zajęcia Praktyczne

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego od września 2019r. nie ma możliwości kształcenia się na kierunku Technik Weterynarii (od I semestru), w szkołach policealnych dla dorosłych.

Zapisujemy na wyższe semestry do Policealnej Szkoły Techników Weterynarii.

Alternatywą również jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Weterynarii, który daje takie same uprawnienia.

Zapisy przyjmujemy na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Weterynarii

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Rezerwacja miejsc do: 03 04 2020 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 17 04 2020

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatna medyczna Policealna Szkoła Weterynarii dla Młodzieży i Dorosłych w systemie stacjonarnym. Rekrutacja do klas dziennych i weekendowych. Uprawnienia Państwowe ważne w UE. System zajęć dostosowany również dla osób pracujących. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Weterynarii).

Wszystkie zajęcia w  Centrum Łodzi, Szkoły SKK ul. Rewolucji 1905r. 65.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Przyjmujemy też uczniów i słuchaczy z innych szkół na II, III i IV semestr.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 
Tytuł zawodowy:
Technik Weterynarii

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry 

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • lecznice weterynaryjne
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna
 • fermy przemysłowe, zakłady hodowli zwierząt
 • nadzór sanitarno – weterynaryjny
 • stacje hodowli zwierząt
 • własna działalność gospodarcza

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • diagnostyka i choroby wewnętrzne
 • choroby zakaźne i mikrobiologia
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • zoohigiena i hodowla zwierząt
 • rozród zwierząt
 • ocena oddziaływania chowu zwierząt na środowisko
 • higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • rozród zwierząt
 • język angielski zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia anatomiczno – zootechniczna
 • pracownia zabiegowa
 • pracownia laboratoryjno – diagnostyczna
 • pracownia prosektoryjna

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Weterynarii (RL.10– prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt; RL.11 – wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 17 04 2020:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Policealna Szkoła Weterynarii SKK Łódź

Zajęcia praktyczne

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź
ul. Rewolucji 1905 r. 65 parter
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:30
sobota-niedziela: 9:00-15:45

Tel.: 791 499 600

zapytania można również kierować na adres e-mail: lodz@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 03 04 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK