Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!

Kwalifikacje Zawodowe ROL.11 - Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt i ROL.12 - Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Weterynarii w Łodzi

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - uzyskaj tytuł Technika w 2 lata

Czesne

350 zł / miesiąc

Czas trwania

2 lata / 4 semestry

Tytuł zawodowy

Technik Weterynarii (Kwalifikacje Zawodowe ROL.11 i ROL.12)

Rozpoczęcie

JESIEŃ 2024

Zajęcia odbywają się

dziennie , wieczorowo , weekendowo

Dostępny tryb kursu

Hybrydowy

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Łódź

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej , Dyplom z tytułem Technika , Zaświadczenie MEN

Nabór TRWA!

Rekrutacja do 24.07.2024 | Zapisz się już dziś!

10 użytkowników oglądających ten kurs teraz!

.

O szkole

Rozpocznij swoją drogę do zawodu Technika Weterynarii z Kwalifikacyjnym Kursem Zawodowym w Łodzi. Program ten, obejmujący 4 semestry, jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy pragną zdobyć solidne kwalifikacje w dziedzinie weterynarii. Kurs prowadzi do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technika Weterynarii, co otwiera drzwi do różnorodnych ścieżek zawodowych.

Podczas zajęć, skoncentrowanych zarówno na teorii, jak i praktyce, uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności w obszarze anatomii i fizjologii zwierząt, chowu zwierząt, inseminacji, diagnostyki weterynaryjnej oraz innych istotnych dziedzin. Nasz doświadczony zespół instruktorów gwarantuje wysoką jakość nauczania, a interaktywne metody dydaktyczne sprawiają, że proces uczenia się staje się bardziej efektywny.

Rekrutacja i zapisy

SKK
ul. Rewolucji 1905 r. 65, 90-221 Łódź
Centrum Łodzi
poniedziałek-piątek: 8:00 – 18:00
sobota: 8:00 – 18:00

zapytania można również kierować na adres e-mail: lodz@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Cel kształcenia

Celem Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego - Technik Weterynarii w Łodzi, organizowanego przez SKK, jest przygotowanie uczestników do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technika Weterynarii (Kwalifikacje Zawodowe ROL.11 - Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt i ROL.12 - Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych). Program Kursu obejmuje 2 lata kształcenia, podczas których uczestnicy zdobywają teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do świadczenia wysokiej jakości usług w dziedzinie weterynarii.

Adresaci

Adresaci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego - Technik Weterynarii w Łodzi organizowanego przez SKK to:

 • Osoby zainteresowane pracą w obszarze weterynarii
 • Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zawodzie Technika Weterynarii
 • Osoby poszukujące nowych ścieżek zawodowych związanych z opieką zdrowotną zwierząt
 • Potencjalni przedsiębiorcy, planujący otwarcie własnej działalności w dziedzinie weterynarii

Nasze Pracownie

Dofinansowanie do 100%

Może Ci się spodobać

Akademicki Kurs Zawodowy Asystent Nauczyciela Przedszkola z pierwszą pomocą przedmedyczną dzieci i niemowląt w Warszawie

Nabór TRWA!

3000,00 
Rozpoczęcie

21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czas trwania

1 rok / 2 semestry

Zajęcia odbywają się

weekendowo

Dostępny tryb kursu

Hybrydowy

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Warszawa

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat WSNoZ , Zaświadczenie MEN – Akademicki Kurs Asystentki Nauczyciela Przedszkola , Zaświadczenie MEN – Ukończenie Pierwszej Pomocy dzieci i niemowląt

Zagadnienia programowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynarii
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów zwierząt
 • Rozród i inseminacja zwierząt
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Język angielski w chowie zwierząt
 • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • Chów zwierząt w praktyce
 • Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny
 • Język angielski w weterynarii
 • Zabiegi weterynaryjne
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce

Sylwetka absolwenta

Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego - Technik Weterynarii w SKK jest wykwalifikowanym specjalistą posiadającym kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu weterynarii. Posiada on zdolności analityczne, które pozwalają mu skutecznie diagnozować i leczyć choroby zwierząt. Dzięki praktycznym zajęciom realizowanym w szkole, absolwent nabył umiejętności związane z anatomią i fizjologią zwierząt, chowem, inseminacją, diagnostyką weterynaryjną, a także nadzorem weterynaryjnym.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami może wykonywać zabiegi inseminacji wybranych gatunków zwierząt, pielęgnacyjne i zootechniczne, a także pełnić funkcje pomocnicze w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt.

Dzięki zdobytemu dyplomowi potwierdzającemu kwalifikacje w zawodzie Technika Weterynarii, absolwent ma szereg możliwości zatrudnienia. Może pracować w lecznicach weterynaryjnych, inspekcji sanitarno-weterynaryjnej, fermach przemysłowych, stacjach hodowli zwierząt czy podjąć własną działalność gospodarczą.

Absolwent KKZ Technik Weterynarii wyróżnia się także umiejętnościami interpersonalnymi, co pozwala mu efektywnie współpracować w zespołach oraz obsługiwać klientów. Jego elastyczność i gotowość do ciągłego rozwoju uczynią go cennym specjalistą na rynku pracy związanym z opieką zdrowotną zwierząt.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Weterynarii
  (ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE.

Sugerowana praca dla Ciebie po Szkole:

 • lecznice weterynaryjne
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna
 • fermy przemysłowe, zakłady hodowli zwierząt
 • nadzór sanitarno – weterynaryjny
 • stacje hodowli zwierząt
 • własna działalność gospodarcza

Opłaty, dokumenty i informacje

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na kurs (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Szczególne kryteria naboru:

 • wymagane wykształcenie średnie

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Organ prowadzący:

 • Technikum Weterynaryjne
Opłaty:

 • Czesne miesięczne: 350,00 

Polecane - Oferta edukacyjna

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Weterynarii w Łodzi

Najważniejsze informacje
Czesne

350 zł / miesiąc

Czas trwania

2 lata / 4 semestry

Tytuł zawodowy

Technik Weterynarii (Kwalifikacje Zawodowe ROL.11 i ROL.12)

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej , Dyplom z tytułem Technika , Zaświadczenie MEN

Rozpoczęcie

JESIEŃ 2024

Zajęcia odbywają się

dziennie , wieczorowo , weekendowo

Dostępny tryb kursu

Hybrydowy

Czesne

350 zł / miesiąc

Czas trwania

2 lata / 4 semestry

Tytuł zawodowy

Technik Weterynarii (Kwalifikacje Zawodowe ROL.11 i ROL.12)

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej , Dyplom z tytułem Technika , Zaświadczenie MEN

Rozpoczęcie

JESIEŃ 2024

Zajęcia odbywają się

dziennie , wieczorowo , weekendowo

Dostępny tryb kursu

Hybrydowy

Nabór do: 24.07.2024
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!