TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH SIERPIEŃ 2024 R.

TERMINY POPRAWKOWE SIERPIEŃ 2024 R.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN ZAJĘĆ LO

PLAN LOD czerwiec 2024 aktualizacja 31.05.2024

Pod poniższym linkiem znajduje się film instruktażowy dotyczący pierwszego logowania do aplikacji MS Teams.
https://youtu.be/N6rZLR1Ritk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINARZ ZJAZDÓW JESIEŃ 2023 / WIOSNA 2024 
kliknij aby dodać

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINARZ ZJAZDÓW WIOSNA 2023
kliknij aby dodać

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINARZ ZJAZDÓW JESIEŃ 2022
kliknij aby dodać

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja logowania do e-dziennika Vulcan >>> KLIK 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czesne za naukę w Liceum prosimy kierować na konto:

Santander31 1090 1072 0000 0001 4457 6219

z dopiskiem w tytule przelewu: Nazwisko i imię / Liceum (semestr) / miasto

Potwierdzenia dokonania przelewów należy wysyłać na adres: bydgoszcz@skk.edu.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod poniższym linkiem znajduje się film instruktażowy dotyczący pierwszego logowania do aplikacji MS Teams.
https://youtu.be/N6rZLR1Ritk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legitymacje oraz zaświadczenia o nauce mogą Państwo odbierać w sekretariacie Szkoły przy ul. Fordońskiej 120.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w sprawach frekwencji, opłat oraz rezygnacji mogą kontaktować się z Panią Wicedyrektor:
wicedyrektor.szkoly@skk.pl

TERMINY

Termin ogłaszania wyników egzaminów zawodowych z sesji lato 2024
- 30 sierpnia 2024r.
Termin odbioru dyplomów i certyfikatów w Sekretariacie - 9 września 2024r.
Termin składania deklaracji na egzamin poprawkowy do - 7 września 2024r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego - 9 lipca 2024r.
Termin wydania zdającym świadectw dojrzałości - od 9 lipca 2024r.
Termin składania deklaracji poprawkowych - do 16 lipca 2024r.

 

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH SIERPIEŃ 2024 R.

TERMINY POPRAWKOWE SIERPIEŃ 2024 R.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINARZ ZJAZDÓW JESIEŃ 2023 / WIOSNA 2024 
kliknij aby dodać

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINARZ ZJAZDÓW WIOSNA 2023
kliknij aby dodać

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan zajęć znajduje się na mailach grupowych poszczególnych kierunków.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja logowania do e-dziennika Vulcan >>> KLIK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wpłaty za naukę na kierunkach płatnych prosimy kierować na konto:

Szkoły Policealne31 1090 1072 0000 0001 4457 6219
Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych: 08 1160 2202 0000 0002 7002 6932

z dopiskiem w tytule przelewu: Nazwisko i imię / kierunek kształcenia / miasto

Potwierdzenia dokonania przelewów należy kierować - każdorazowo - na adres: bydgoszcz@skk.edu.pl

DYŻURY DYREKCJI CZERWIEC 2024
DYŻURY DYREKCJI SZKÓŁ 06.2024 (1)

DYŻURY DYREKCJI LIPIEC/SIERPIEŃ 2024

DYŻURY DYREKCJI SZKÓŁ 7-8.2024

Podanie do szkoły
Formularz Podania do szkoły

Prośba o powtarzanie semestru
Formularz prośby o powtarzanie semestru

Prośba o rozłożenie płatności na raty / oświadczenie dot. uiszczenia opłaty
Formularz prośby o rozłożenie płatności na raty / oświadczenie dot. uiszczenia opłaty    

Prośba o przepisanie oceny
Formularz prośby o przepisanie oceny

Prośba o zwolnienie z praktyki zawodowej
Formularz prośby o zwolnienie z praktyki zawodowej

Wniosek o wydanie zaświadczenia/ legitymacji/arkusz ocen
Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia/ legitymacji


Odbiór zaświadczenia oraz legitymacji możliwy 
po upływie 3 dni roboczych od daty przekazania wniosku do sekretariatu Szkoły.

Wnioski dotyczące wydania zaświadczenia bądź legitymacji szkolnej można również przesyłać mailowo na adres: bydgoszcz@skk.edu.pl

PLAN ZAJĘĆ LO

PLAN LOD czerwiec 2024 aktualizacja 31.05.2024

--------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYDZIAŁ SAL
LO PLAN 15-16.06.2024

--------------------------------------------------------------------------------------------

Pod poniższym linkiem znajduje się film instruktażowy dotyczący pierwszego logowania do aplikacji MS Teams.
https://youtu.be/N6rZLR1Ritk

Sekretariat Szkół - Bydgoszcz

SKK
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
Wejście od ul. Oksywskiej
poniedziałek-czwartek: 8:00-18:00
piątek: 8:00-14:00 (rekrutacja do 18:00)
sobota: 9:00-17:00
niedziela: 10:00-15:00

zapytania można również kierować na adres e-mail: bydgoszcz@skk.edu.pl
(odpowiemy natychmiast)

Szkoły Kursy Kariera w Bydgoszczy