Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 2 lata (Kwalifikacje Zawodowe MED.11)

Policealna Szkoła Techników Ortopedów

 

Szkoła rekomendowana przez Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600
 lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Policealna Szkoła Techników Ortopedów

Nabór Zimowy Trwa

 

Czesne: 0 zł

Rezerwacja miejsc do: 05 12 2023
Zakończenie rekrutacji: 19 12 2023

Tytuł zawodowy: Technik Ortopeda (Kwalifikacje Zawodowe MED.11)
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry


Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Techników Ortopedów prowadzi nabór na kierunek Technik Ortopeda

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych laboratoriach farmaceutycznych (38 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty laboratoryjne.
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.
 • Egzamin zawodowy 100% zdawalności.
 • Najczęściej polecana Szkoła Techników Ortopedów w mieście.
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.
Image

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy i zostań Kandydatem Stowarzyszenia!
Po ukończeniu nauki zostaniesz pełnoprawnym Członkiem Stowarzyszenia.

(propozycja tylko dla Słuchaczy SKK)

 wypełnij Formularz 

Zajęcia praktyczne

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65, 90-221 Łódź

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Techników Ortopedów

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65, 90-221 Łódź

Rekrutacja i Zapisy:

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe

Tytuł zawodowy: Technik Ortopeda
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

 

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • poradnie zaopatrzenia ortopedycznego
 • punkty dystrybucji przedmiotów ortopedycznych
 • odziały szpitalne
 • rzemieślnicze zakłady usługowo-produkcyjne

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • język obcy w ortopedii
 • BHP w zakładzie ortopedycznym
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii
 • biomechanika ortopedyczna
 • materiałoznawstwo i technologia obróbki materiałów
 • przedmioty ortopedyczne i środki rehabilitacyjny
 • podstawy psychologii, socjologii i etyki
 • podstawy prawna i planowanie pracy w zawodzie

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia anatomii
 • pracownia biomechaniki ortopedycznej
 • pracownia ortopedyczna
 • warsztaty ortopedyczno-techniczne
 • praktyki zawodowe

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Ortopeda (MED.11 – wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoł

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

 

Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 19 12 2023:

10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne

 0 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
799351 170

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK