Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!

Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 1.5 roku (Kwalifikacje Zawodowe MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)

Policealna Szkoła Opiekun Medyczny w Łodzi

Szkoła prowadzona przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu

Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024 lub dołącz do trwającego semestru

Czas trwania

1 , 5 roku / 3 semestry

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Tytuł zawodowy

Opiekun Medyczny (Kwalifikacje Zawodowe MED.14)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I , II i III semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Łódź

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej , Dyplom Zawodowy , Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim , świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Nabór TRWA!

Rekrutacja do 24.07.2024 | Zapisz się już dziś!

16 użytkowników oglądających ten kurs teraz!

.

O szkole

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych w Łodzi to placówka, która cechuje się wysokim poziomem nauczania oraz bogatym doświadczeniem w kształceniu specjalistów branży medycznej.

Rekrutacja i zapisy

SKK
ul. Rewolucji 1905 r. 65, 90-221 Łódź
Centrum Łodzi
poniedziałek-piątek: 8:00 – 18:00
sobota: 8:00 – 18:00

zapytania można również kierować na adres e-mail: lodz@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Cel kształcenia

Główne cele programu nauczania obejmują:

 1. Przygotowanie do zawodu: Kształcenie w zakresie opieki medycznej, zapewniając kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu Opiekuna Medycznego.
 2. Kwalifikacje zawodowe: Uzyskanie tytułu zawodowego Opiekuna Medycznego oraz kwalifikacji zawodowych w dziedzinie MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, umożliwiających podjęcie pracy w różnych placówkach opieki zdrowotnej.
 3. Rozwój praktycznych umiejętności: Zapewnienie intensywnych zajęć praktycznych, które pozwalają na zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi.
 4. Wsparcie w rozwoju zawodowym: Zapewnienie wsparcia w dalszym rozwoju zawodowym poprzez możliwość członkostwa w Stowarzyszeniu oraz udział w projektach edukacyjnych.

Adresaci

Oferta edukacyjna szkoły kierowana jest do różnych grup odbiorców, w tym:

 1. Absolwenci szkół średnich: Osoby, które ukończyły szkołę średnią i chcą podjąć naukę w branży opieki medycznej.
 2. Pracujący zmieniający ścieżkę zawodową: Osoby, które pracują, ale chcą zmienić zawód i rozpocząć pracę jako Opiekun Medyczny.
 3. Studenci innych szkół policealnych: Możliwość przyjęcia na różne semestry umożliwia kontynuację nauki dla studentów innych placówek edukacyjnych.
 4. Osoby zainteresowane zdobyciem specjalistycznych umiejętności: Dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie opieki medycznej.
 5. Pracujący szukający rozwoju zawodowego: Osoby pracujące, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje i awansować w swojej karierze w sektorze opieki zdrowotnej.

Nasze Pracownie

Dofinansowanie do 100%

 • Kurs Pierwszej pomocy przedmeczynej - bezpłatnie
 • Kurs kompetencji miękkich - bezpłatnie
 • Kurs języka migowego - zniżka 50%

Benefity

 • Kurs Pierwszej pomocy przedmeczynej - bezpłatnie
 • Kurs kompetencji miękkich - bezpłatnie
 • Kurs języka migowego - zniżka 50%

Może Ci się spodobać

Kurs Zawodowy Kosmetyczny z wizażem w Poznaniu

Nabór TRWA!

2599,00 
Rozpoczęcie

LIPIEC 2024

Czas trwania

80 godzin

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Poznań

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat , Zaświadczenie MEN

Zagadnienia programowe

 • podstawy przedsiębiorczości
 • Anatomia i fizjopatologia
 • Zdrowie publiczne
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Język niemiecki zawodowy
 • Technologie informatyczne
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Podstawy opieki medycznej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia umiejętności zawodowych
 • Pracownia diagnostyczno-zabiegowa
 • Pracownia aktywizacji przyłóżkowej
 • wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej

Sylwetka absolwenta

 1. Tytułem zawodowym: Posiada tytuł Opiekuna Medycznego oraz kwalifikacje zawodowe w dziedzinie MED.14, otwierającym drogę do pracy w placówkach opieki zdrowotnej.
 2. Praktycznym doświadczeniem: Posiada praktyczne umiejętności zdobyte podczas zajęć praktycznych, co ułatwia podjęcie pracy w zawodzie.
 3. Znajomością przepisów: Zdobywa wiedzę z zakresu prawa dotyczącego opieki medycznej oraz standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Wsparciem SKK: Absolwenci mogą liczyć na wsparcie SKK w dalszym rozwoju kariery oraz możliwość korzystania z promocji i zniżek na inne usługi edukacyjne.
 5. Możliwością członkostwa w Stowarzyszeniu: Po ukończeniu nauki, absolwent może zostać pełnoprawnym Członkiem Stowarzyszenia, co otwiera dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego.

Opłaty, dokumenty i informacje

Dokumenty do rekrutacji

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Dowód osobisty, paszport lub karta pobytu do wglądu
 • Decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje

 • Istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych.
 • Wystawiane są zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje

Bonus Specjalny dla Kandydatów:

 • 10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Polecane - Oferta edukacyjna

Policealna Szkoła Opiekun Medyczny w Łodzi

Najważniejsze informacje
Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024 lub dołącz do trwającego semestru

Czas trwania

1 , 5 roku / 3 semestry

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej , Dyplom Zawodowy , Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim , świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Tytuł zawodowy

Opiekun Medyczny (Kwalifikacje Zawodowe MED.14)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I , II i III semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024 lub dołącz do trwającego semestru

Czas trwania

1 , 5 roku / 3 semestry

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej , Dyplom Zawodowy , Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim , świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Tytuł zawodowy

Opiekun Medyczny (Kwalifikacje Zawodowe MED.14)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I , II i III semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Nabór do: 24.07.2024
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!