#1 Szkoły dla Dorosłych w Polsce

STREFA SŁUCHACZA
SKK Toruń

 

Dyżury Dyrektora: 

 

Wtorki ul. Młodzieżowa 29

9:00-13:00

14:00-17:00

Czwartki ul. Młodzieżowa 29

10:00-12:00

13:00-17:00

 

Przypominamy o konieczności zachowania frekwencji na poziomie minimum 50 %

 

UWAGA!

Szanowni Państwo,

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań koronowirusem zalecamy kontaktowanie się z sekretariatem SKK telefoniczne lub mailowo.


Szkoły Policealne – tel. 695 390 490, 609 550 033

                                    info.torun@skk.pl 

Kursy Zawodowe – tel. 533 275 001, 536 508 858

                                   kursy.torun@skk.pl

Dyrekcja                  dyrektor.torun@skk.pl
                                  - wicedyrektor.torun@skk.pl

                
Ponadto informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590

Zalecamy stosowanie się do poniższych zasad:

  1. Często myj ręce, używając mydła lub wody.
  2. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
  3. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
  4. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefoniczne o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

 

 

 

 


Szkoły Policealne – tel. 695 390 490, 609 550 033

                                    info.torun@skk.pl 

Kursy Zawodowe – tel. 533 275 001, 536 508 858

                                   kursy.torun@skk.pl

Dyrekcja                  dyrektor.torun@skk.pl
                                  - wicedyrektor.torun@skk.pl

                
Informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590

Zalecamy stosowanie się do poniższych zasad:

  1. Często myj ręce, używając mydła lub wody.
  2. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
  3. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
  4. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefoniczne o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z doskonałym wynikiem ewaluacji przeprowadzonej w Policealnej Szkole Administracji:

RAPORT Z EWALUACJI

 

Zapraszamy do zapoznania się z doskonałym wynikiem ewaluacji przeprowadzonej w naszym liceum:

raport z ewaluacji.pdf

Wyniki ewaluacji w innych szkołach:

http://www.npseo.pl/action/raports

Każdy słuchacz ma prawo do powtarzania semestru!

 

Wszystkie dodatkowe terminy egzaminów semestralnych podlegają opłacie w kwocie 30 zł

 

Obowiązkowe bezpłatne badania dla wszystkich słuchaczy Szkół Policealnych przeprowadzane są w Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 W Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 46 tel. 56 654 25 39

 

NR KONTA SKK

SKK Sp. z o.o.

SANTANDER BANK POLSKA S.A.   38 1090 1072 0000 0001 4457 6190

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Kurs komputerowy/Toruń)

 

Komunikat dot. Matury i Egzaminów Zawodowych 

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

 

Osoby, którym nie powiodło się i chcą przystąpić ponownie do egzaminu są zobligowane:

  1. złożyć deklarację na sesję czerwiec – lipiec 2020:  w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima – do 31 marca 2020 r. (DEKLARACJA , przesyłacie Państwo skan)
  2. zgłosić informację mailowo do sekretariatu w celu sporządzenia umowy na egzamin powtórkowy (po przygotowaniu zostanie przesłana umowa Państwu na maila)

Dla zainteresowanych w załączeniu również rozdział dotyczący zasad wglądu do pracy lub odwołania ( link do całego dokumentu z załacznikami 

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_kwalifikacje_PPKwZ_2017/Procedury%20i%20załączniki/2019/2017_Informacja_o_egzaminie.pdf )

Z poważaniem

Dyrektor

Justyna Niedziałkowska

 

 

Terminy ogłoszenia wyników egzaminów zawodowych styczeń /luty 2020

Szanowni Państwo,
Dnia 11 marca pojawiła się aktualizacja harmonogramu dot. egzaminów zawodowych.
Zmianie uległ:

KOMUNIKAT
Poinformujemy Państwa o terminie odbioru dokumentów.
Jednocześnie informuję, że telefonicznie nie udzielamy informacji o wynikach egzaminów.

 

Harmonogram egzaminów maturalnych poprawkowych

Harmonogram egzaminów maturalnych poprawkowych

 

Zamówienia prosimy przesyłać na adres torun@skk.pl 

 
Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty dostarczenia zamówienia. 

 

Odbiór legitymacji i zaświadczeń:

Poniedziałek-Piątek 9:00-19:00 

 

Odbiór innych dokumentów tj. świadectwa, dyplomy:

Poniedziałek-piątek 9:00-19:00 

Copyright © 2018 Designed By SKK