#1 Szkoły dla Dorosłych w Polsce

STREFA SŁUCHACZA
SKK Toruń

Dyżury Dyrektora: 

 

Wtorki ul. Szosa Chełmińska 17

9:00-13:00

14:00-17:00

Czwartki ul. Szosa Chełmińska 17

10:00-12:00

13:00-17:00

 

Przypominamy o konieczności zachowania frekwencji na poziomie minimum 50 %

 

 

 

 

BIURO SKK ZAPRASZA

poniedziałek - piątek 9:00-19:00 ul. Szosa Chełmińska 17

sobota             9:00-18:00     ul. Młodzieżowa 29

niedziela         11:00 - 13:00  ul. Młodzieżowa 29

                       16:00-18:00    ul. Młodzieżowa 29

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z doskonałym wynikiem ewaluacji przeprowadzonej w Policealnej Szkole Administracji:

RAPORT Z EWALUACJI

 

Zapraszamy do zapoznania się z doskonałym wynikiem ewaluacji przeprowadzonej w naszym liceum:

raport z ewaluacji.pdf

Wyniki ewaluacji w innych szkołach:

http://www.npseo.pl/action/raports

Każdy słuchacz ma prawo do powtarzania semestru!

 

Wszystkie dodatkowe terminy egzaminów semestralnych podlegają opłacie w kwocie 30 zł

 

Obowiązkowe bezpłatne badania dla wszystkich słuchaczy Szkół Policealnych przeprowadzane są w Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 W Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 46 tel. 56 654 25 39

 

NR KONTA SKK

SKK Sp. z o.o.

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  45 1090 1072 0000 0001 2280 8197

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Kurs komputerowy/Toruń)

 

Terminy ogłoszenia wyników egzaminów zawodowych czerwiec/lipiec 2018

Terminy ogłoszenia wyników egzaminów zawodowych

Harmonogram egzaminów maturalnych poprawkowych

Harmonogram egzaminów maturalnych poprawkowych

 

Zamówienia prosimy przesyłać na adres torun@skk.pl 

 
Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty dostarczenia zamówienia. 

 

Odbiór legitymacji i zaświadczeń:

Poniedziałek-Piątek

9:00-19:00 (Szosa Chełmińska 17)

 

Odbiór innych dokumentów tj. świadectwa, dyplomy:

Poniedziałek-piątek

9:00-19:00 (Szosa Chełmińska 17)

Copyright © 2018 Designed By SKK