Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

w Bydgoszczy

 

Zarezerwuj sobie miejsce

dokumenty donieś później

 

Zapraszamy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe!

Rekrutacja na Kursy kończy się 05 03 2019r.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Image
Czym jest KKZ?

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacjiwyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Biuro Rekrutacji

SKK Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 4
Centrum Bydgoszczy
pn. - pt. 8:00 - 19:00
piątek 8:00 - 14:00
W okresie wakacyjnym sekretariat w soboty czynny - 9.00 - 14.00

Tel.: 695 390 190

zapytania można również kierować na adres e-mail: info@skk.pl 

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK