Policealna Szkoła
 Techników
 Dentystycznych

 tytuł technika w 2,5 roku 

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 25 09 18

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 trwa! 


Rezerwacja miejsc do: 25 09 18 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 09 10 2018
Pierwsze zajęcia i inauguracja roku szkolnego:

 • tryb weekendowy: 29.09.2018 r. o godzinie 13:30
 • tryb dzienny: 01.10.2018 r. o godzinie 10:00

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Techników Dentystycznych. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców właścicieli gabinetów dentystycznych.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w centrum Warszawy w siedzibie SKK (58 sal pracowni laboratoriów).

Tytuł zawodowy: Technik dentystyczny
Czas trwania szkoły: 2,5 roku / 5 semestrów
System zajęć: dzienny (od poniedziałku do piątku - min. 3 dni w tygodniu)
                         weekendowy (co tydzień, sobota-niedziela)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • prywatne gabinety protetyczne

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • anatomia
 • materiały i technologie w technice dentystycznej
 • modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
 • teoria techniki dentystycznej
 • teoria ortodoncji
 • język obcy zawodowy w technice dentystycznej
 • język migowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia techniki dentystycznej
 • pracownia techniki ortodoncyjnej
 • wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik dentystyczny (MS.15. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy wyodrębnionej w zawodzie technik dentystyczny) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 09 10 2018:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne 

 0 zł! 

 rezerwacja miejsc do 25 09 18 

Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Karmelicka 9
Centrum Warszawy
pn-pt: 8:00-19:00

sobota: 10:00-13:00 i 15:00-18:00

Tel.: 727 640 200

zapytania można również kierować na adres e-mail: szkoly.warszawa@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK