Policealna Szkoła
 Protetyki Słuchu

 Szkoła Państwowa tytuł technika w 2 lata

 

Nabór na semestr jesienny trwa

Szkoła bezpłatna  Czesne 0 zł

Rezerwacja miejsc do 11 08 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  727 470 090  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Rezerwacja miejsc do: 11 08 2020 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 25 08 2020

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny 

Inauguracja roku szkolnego 27.09.2020 godz. 13:30 ul. Karmelicka 9
sala nr 2 (6 piętro)

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu

Zajęcia praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Protetyków Słuchu. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców właścicieli gabinetów protetyki słuchu.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w Centrum Warszawy, Szkoły SKK ul. Karmelicka 9.
Do stacji metra Ratusz Arsenał - 500 m.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Zapraszamy do zapisów również studentów Audiofonologii. Jest mozliwości przepisywania ocen.

 

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
Protetyk słuchu

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • specjalistyczne placówki leczenia niedosłuchu,
 • poradnie, gabinety, pracownie otoplastyczne,
 • serwisy naprawy aparatów słuchowych.

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Akustyka i psychoakustyka
 • Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych
 • Metody badań słuchu
 • Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
 • Otoplastyka
 • Język migowy
 • Język angielski w protetyce słuchu
 • Elementy pierwszej pomocy
 • Zdrowie publiczne z promocją zdrowia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Anatumia, fizjologia i patologia
 • Podstawy prawa i marketingu

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Opieka audioprotetyczna
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia aparatów słuchowych
 • Pracownia otoplastyczna

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo Państwowe ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom Państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Protetyk Słuchu (MED.05. - świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 25 08 2020:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Karmelicka 9
Centrum Warszawy
pn-pt: 8:00-19:00

sobota: 9:30-13:00 oraz 14:00-18:00

Tel.: 727 640 200

zapytania można również kierować na adres e-mail: szkoly.warszawa@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  727 470 090  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 11 08 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK