Policealna Szkoła
 Protetyki Słuchu

 Szkoła Państwowa tytuł technika w 2 lata

 

Nabór trwa

Szkoła bezpłatna  Czesne 0 zł

Rezerwacja miejsc do 01 12 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  727 470 090  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Rezerwacja miejsc do: 01 12 2020 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 15 12 2020

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Protetyki Słuchu

Zajęcia praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Protetyków Słuchu. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców właścicieli gabinetów protetyki słuchu.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w Centrum Warszawy, Szkoły SKK ul. Karmelicka 9.
Do stacji metra Ratusz Arsenał - 500 m.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Zapraszamy do zapisów również studentów Audiofonologii. Jest mozliwości przepisywania ocen.

 

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
Protetyk słuchu

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • specjalistyczne placówki leczenia niedosłuchu,
 • poradnie, gabinety, pracownie otoplastyczne,
 • serwisy naprawy aparatów słuchowych.

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Akustyka i psychoakustyka
 • Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych
 • Metody badań słuchu
 • Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
 • Otoplastyka
 • Język migowy
 • Język angielski w protetyce słuchu
 • Elementy pierwszej pomocy
 • Zdrowie publiczne z promocją zdrowia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Anatumia, fizjologia i patologia
 • Podstawy prawa i marketingu

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Opieka audioprotetyczna
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia aparatów słuchowych
 • Pracownia otoplastyczna

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo Państwowe ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom Państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Protetyk Słuchu (MED.05. - świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 15 12 2020:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Karmelicka 9
Centrum Warszawy
pn-pt: 8:00-19:00

sobota: 9:30-13:00 oraz 14:00-18:00

Tel.: 727 640 200

zapytania można również kierować na adres e-mail: szkoly.warszawa@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  727 470 090  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 01 12 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK