Policealna Szkoła
 Weterynarii

 Szkoła Państwowa tytuł technika w 2 lata

Szkoła bezpłatna   Czesne 0 zł

Zajęcia w trybie zaocznym lub dziennym

Rezerwacja miejsc do 18 10 2019

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  online 

a dokumenty donieś później

Rezerwacja miejsc do: 18 10 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji 01 11 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na  II, III i IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Weterynarii

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Weterynarii

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Weterynarii

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Weterynarii

Zajęcia praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatna zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych prowadzi nabór na kierunek Technik Usług Weterynaryjnych.

Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE. Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.

Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnym prosektorium i laboratoriach (38 sal lekcyjnych). Sama pracownia weterynarii jest wyposażona w profesjonalne sprzęty. Zajęcia prowadzi też kadra doktorska.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Weterynarii w Warszawie).

Przez cały rok szkolny przyjmujemy też słuchaczy z innych szkół na I, II, III, IV semestr.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 
Tytuł zawodowy:
Technik Weterynarii

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry


System zajęć: 

 •  Zaoczny (zajęcia co 2 tygodnie, sobota-niedziela) 
 •  Dzienny (zajęcia od poniedziałku do piątku - min. 3 dni w tygodniu)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • lecznice weterynaryjne
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna
 • fermy przemysłowe, zakłady hodowli zwierząt
 • nadzór sanitarno – weterynaryjny
 • stacje hodowli zwierząt
 • własna działalność gospodarcza
 • szkoła nadaje Państwowe uprawnienia rolnicze

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • diagnostyka i choroby wewnętrzne
 • choroby zakaźne i mikrobiologia
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • zoohigiena i hodowla zwierząt
 • rozród zwierząt
 • ocena wpływu chowu zwierząt gospodarskich na stan środowiska
 • higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • zwalczanie chorób zakaźnych
 • język angielski zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia anatomiczno – zootechniczna
 • pracownia zabiegowa
 • pracownia laboratoryjno – diagnostyczna
 • pracownia prosektoryjna

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo Państwowe ukończenia Szkoły Policealnej
 • dyplom Państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Weterynarii (RL.10– prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt; RL.11 – (wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 01 11 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Karmelicka 9
Centrum Warszawy
pn-pt: 8:00-19:00

sobota: 9:30-13:00 oraz 14:00-18:00

Tel.: 727 640 200

zapytania można również kierować na adres e-mail: szkoly.warszawa@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 18 10 2019 

Copyright © 2018 Designed By SKK