Policealna Szkoła
 Sterylizacji
 Medycznej

 Szkoła Państwowa  tytuł technika w 1 rok

 

Nabór na semestr jesienny trwa 

Szkoła bezpłatna Czesne 0 zł

Rezerwacja miejsc do 11 08 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  727 470 090  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.Rezerwacja miejsc do: 11 08 2020 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 25 08 2020

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny 

Inauguracja roku szkolnego 01.08.2020 godz. 10:30 ul. Karmelicka 9
sala nr 2 (6 piętro)

Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej

Zajęcia praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Sterylizacji Medycznej. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w Centrum Warszawy, Szkoły SKK ul. Karmelicka 9.
Do metra Ratusz Arsenał - 500 m.

Własne pracownie laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
Technik Sterylizacji Medycznej

Czas trwania szkoły: 1 rok / 2 semestry

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zarys anatomii i fizjologii
 • Pierwsza pomoc
 • Elementy mikrobiologii z epidemiologią
 • Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
 • Metody sterylizacji intrumentarium medycznego
 • język angielski zawodowy
 • Organizacja ochrony zdrowia

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Technologie informatyczne
 • Podstawy instrumentarium medycznego
 • Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego
 • Pracownia higieny sterylizacji medycznej

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo Państwowe ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom Państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Sterylizacji Medycznej (MED. 12. – wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 25 08 2020:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Karmelicka 9
Centrum Warszawy
pn-pt: 8:00-19:00

sobota: 09:30-13:00 oraz 14:00-18:00

Tel.: 727 640 200

zapytania można również kierować na adres e-mail: szkoly.warszawa@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  727 470 090  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 11 08 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK