Policealna Szkoła Opiekunów Osób Starszych

Szkoła Państwowa tytuł technika w 2 lata

Rekrutacja zamknięta
Zapraszamy na inne kierunki

Policealna Szkoła Opiekunów Osób Starszych

Zajęcia w pracowni Opiekunów Osób Starszych

Policealna Szkoła Opiekunów Osób Starszych

Zajęcia w pracowni Opiekunów Osób Starszych

Policealna Szkoła Opiekunów Osób Starszych

Zajęcia w pracowni Opiekunów Osób Starszych

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Opiekunów Osób Starszych. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców domów opieki osób starszych, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, prywtanych firm opiekuńczych

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w centrum Warszawy w siedzibie SKK (58 sal pracowni laboratoriów).

Opiekun osoby starszej świadczy osobom starszym usługi opiekuńczo-wspierające; rozpoznaje możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności; rozpoznaje i interpretuje sytuacje społeczne, warunki życia, relacje z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej; dobiera metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej; udziela wsparcia emocjonalnego i aktywizuje osoby starsze do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności; nawiązuje, podtrzymuje i rozwija współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 

Tytuł zawodowy: Opiekun Osoby starszej 
Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • instytucje opiekuńcze
 • domy pomocy społecznej 
 • zakłady pielęgnacyjne 
 • domy seniora 
 • opieka nad osobą starszą w domu podopiecznego 
 • inne.

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Organizacja opieki nad osoba starszą
 • Psychologia i socjologia
 • Metodyka pracy opiekuńczej 
 • Język migowy 
 • Język obcy zawodowy 

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Umiejętności opiekuńcze
 • Aktywizacja społeczna
 • Przktyki zawodowe 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun Osoby starszej K.1, wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 31 07 18:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK Warszawa

zmiana adresu z ul. Karmelicka 9 na ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
Centrum Warszawy
pon - pt: 8.00-19.00

sob: 9.30-13.00 oraz 14.00-18.00
niedz: 9.30-11.30 oraz 14.00-16.00

Tel.: 799 351 170

zapytania można również kierować na adres e-mail: szkoly.warszawa@skk.pl

(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170  lub  online 

a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Copyright © 2018 Designed By SKK