Policealna Szkoła
 Opiekunów
 Medycznych

 Szkoła Państwowa tytuł technika w 1 rok

 

Nabór na semestr wiosenny trwa 

Szkoła bezpłatna  Czesne 0 zł

Rezerwacja miejsc do 25 02 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  online 

a dokumenty donieś później

Inauguracja roku szkolnego i I-sze zajęcia 23 luty 2020 godz. 10.30

Rezerwacja miejsc do: 25 02 2020 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 10 03 2020

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II  semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych

Pracownia

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tys. absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Opiekunów Medycznych. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w Centrum Warszawy, Szkoły SKK ul. Karmelicka 9.
Do stacji metra Ratusz Arsenał - 500 m.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
Opiekun medyczny

Czas trwania szkoły: 1 rok / 2 semestry

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (szpitale – oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo – lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej)
 • środowiskowe domy pomocy lub jako osoby sprawujące indywidualną opiekę w domu pacjenta
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Anatomia i Fizjopatologia
 • Technologie informatyczne 
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Język migowy
 • Język niemiecki zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia umiejętności zawodowych

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • Świadectwo Państwowe ukończenia szkoły policealnej 
 • Dyplom Państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny (MED.03 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 10 03 2020:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Karmelicka 9
Centrum Warszawy
pn-pt: 8:00-19:00

sobota: 9:30-13:00 oraz 14:00-18:00

Tel.: 727 640 200

zapytania można również kierować na adres e-mail: szkoly.warszawa@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 640 200  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 25 02 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK