Policealna Szkoła BHP

Szkoła Państwowa tytuł technika w 1,5 roku

Rekrutacja zamknięta
Zapraszamy na inne kierunki

Policealna Szkoła Techników BHP

Zajęcia w plenerze

Policealna Szkoła Techników BHP

Zajęcia praktyczne Technik BHP

Policealna Szkoła Techników BHP

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Techników BHP

Zajęcia w plenerze

Policealna Szkoła Techników BHP

Zajęcia w plenerze

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Techników BHP. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w centrum Warszawy w siedzibie SKK (58 sal pracowni laboratoriów).

Technik BHP przygotowuje analizy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; bada przyczyny wypadków przy pracy i wnioskuje o ich usunięcie; prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych; wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników; odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona; prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 

Tytuł zawodowy: Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Czas trwania szkoły: 1,5 roku/ 3 semestry
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w sobotę i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • w każdej firmie - szkolenie BHP niezbędne jest dla wszystkich nowych pracowników 
 • instytucje zatrudniające ponad 100 osób 
 • organy nadzoru nad warunkami pracy (m.in. w Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Dozoru Technicznego) 
 • własna działalność gospodarcza z zakresie usług BHP
 • inne.

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 • Podstawy Prawa Pracy 
 • Podstawy Konstrukcji Mechanicznych 
 • Podstawy Psychologii i Socjologii 
 • Człowiek w procesie pracy
 • Język obcy zawodowy 

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 • Pracownia metodyki i kształcenia zawodowego
 • Pracownia kształtowania środowiska pracy
 • Pracowania zarządania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy 
   

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy, wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 31 07 18:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK Warszawa

zmiana adresu z ul. Karmelicka 9 na ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
Centrum Warszawy
pon - pt: 8.00-19.00

sob: 9.30-13.00 oraz 14.00-18.00
niedz: 9.30-11.30 oraz 14.00-16.00

Tel.: 799 351 170

zapytania można również kierować na adres e-mail: szkoly.warszawa@skk.pl

(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170 lub  727 470 090 
 lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 8 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Copyright © 2018 Designed By SKK