Policealna Szkoła 

 Weterynarii  

 Szkoła Państwowa tytuł technika w 2 lata

Nabór na semestr jesienny 2020/2021 trwa

Szkoła bezpłatna, zaoczna Czesne 0 zł 

Zajęcia w trybie: weekendowym 

Rezerwacja miejsc do 02 10 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  609 550 033  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Rezerwacja miejsc do: 02 10 2020 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji: 16 10 2020

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy Słuchaczy na  II, III i IV semestr z innych szkół

przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Weterynarii

Zajęcia praktyczne w pracowni SKK Toruń

Bezpłatna Szkoła Weterynarii

Zajęcia praktyczne SKK Toruń

Policealna Szkoła Weterynarii

Zajęcia praktyczne w pracowni SKK Toruń

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych prowadzi nabór na kierunek 

Technik Usług Weterynaryjnych.

Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE. Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim. 

Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnym prosektorium i laboratoriach (58 sal lekcyjnych). Sama pracownia weterynarii jest wyposażona w profesjonalne sprzęty.  Zajęcia prowadzi też kadra doktorska.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności

(najczęściej polecana Szkoła Weterynarii w Toruniu).

U Nas uczą się całe rodziny

Przyjmujemy też Słuchaczy na  II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

 

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
Technik Weterynarii

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
System zajęć: 

 • zaoczny sobota-niedziela (co dwa tygodnie)
 • dzienny (trzy razy w tygodniu)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • lecznice weterynaryjne
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna
 • fermy przemysłowe, zakłady hodowli zwierząt
 • nadzór sanitarno – weterynaryjny
 • stacje hodowli zwierząt
 • własna działalność gospodarcza

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • diagnostyka i choroby wewnętrzne
 • choroby zakaźne i mikrobiologia
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • zoohigiena i hodowla zwierząt
 • rozród zwierząt
 • ocena oddziaływania chowu zwierząt na środowisko
 • higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • rozród zwierząt
 • język angielski zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia anatomiczno – zootechniczna
 • pracownia zabiegowa
 • pracownia laboratoryjno – diagnostyczna
 • pracownia prosektoryjna

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Weterynarii
  (ROL.10 - Prowadzenie howu i inseminacji zwierząt, ROL.12 - wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej).  wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKEwiadectwo ukończenia szkoły policealnej

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą

 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych

 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)

 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna


Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 02 10 2020:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. 

Polecamy również:

 


Biuro Rekrutacji

SKK EDU
ul. Młodzieżowa 29
Centrum Torunia
pn-pt: 9:00-19:00
sobota-niedziela: 9:00-17:00

Tel.: 695 390 490

zapytania można również kierować na adres e-mail: torun@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  609 550 033  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Copyright © 2018 Designed By SKK