Policealna Szkoła 

 Weterynarii  

 tytuł technika w 2 lata

 rezerwacja miejsc do 18 01 19

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 jeszcze trwa! 


Rezerwacja miejsc do: 18 01 19 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 01 02 2019

Inauguracja roku szkolnego 24.02.2019 g. 13:00

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół

przez cały rok szkolny

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych prowadzi nabór na kierunek 

Technik Usług Weterynaryjnych.

Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE. Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim. 

Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnym prosektorium i laboratoriach (58 sal lekcyjnych). Sama pracownia weterynarii jest wyposażona w profesjonalne sprzęty.  Zajęcia prowadzi też kadra doktorska.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności

(najczęściej polecana Szkoła Weterynarii w Toruniu).

U Nas uczą się całe rodziny

Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

 

Tytuł zawodowy: Technik Weterynarii
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
System zajęć: 

 • zaoczny sobota-niedziela (co dwa tygodnie)
 • dzienny (trzy razy w tygodniu)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • lecznice weterynaryjne
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna
 • fermy przemysłowe, zakłady hodowli zwierząt
 • nadzór sanitarno – weterynaryjny
 • stacje hodowli zwierząt
 • własna działalność gospodarcza

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • diagnostyka i choroby wewnętrzne
 • choroby zakaźne i mikrobiologia
 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • zoohigiena i hodowla zwierząt
 • rozród zwierząt
 • ocena oddziaływania chowu zwierząt na środowisko
 • higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • rozród zwierząt
 • język angielski zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia anatomiczno – zootechniczna
 • pracownia zabiegowa
 • pracownia laboratoryjno – diagnostyczna
 • pracownia prosektoryjna

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Weterynarii
  (RL.10 – prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt;
   RL.11 – wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKEwiadectwo ukończenia szkoły policealnej

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty do wglądu
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą

 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych

 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)

 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 18 01 19:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Image
Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Biuro Rekrutacji

SKK Toruń ul. Szosa Chełmińska 17 III piętro
Centrum Torunia

pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00

Tel.: 695 390 490

zapytania można również kierować na adres e-mail: torun@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK