Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 2,5 roku (Kwalifikacje Zawodowe MED.09)

Policealna Szkoła Farmaceutyczna

Szkoła rekomendowana przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu

 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490 
 lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Policealna Szkoła Farmaceutyczna

Czesne: 0 zł

Rezerwacja miejsc do: 05 12 2023
Zakończenie rekrutacji: 19 12 2023

Tytuł zawodowy: Technik Farmaceutyczny (Kwalifikacje Zawodowe MED.09)
Czas trwania szkoły: 2,5 roku / 5 semestrów
Zajęcia odbywają się: dziennie, wieczorowo, weekendowo
 

 

Inauguracja roku szkolnego i pierwsze zajęcia stacjonarne
03.02.2024r. godz. 12:00   Dołącz jeszcze do grupy  
  

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III, IV i V semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Farmaceutyczna prowadzi nabór na kierunek Technik Farmaceutyczny

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach farmaceutycznych (58 sal lekcyjnych).
 • Pracownie i laboratoria wyposażone w profesjonalne sprzęty farmaceutyczne
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców. Egzamin zawodowy 100% zdawalności
 • (najczęściej polecana Szkoła Farmaceutyczna w mieście).
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV, V semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Farmaceutycznej

SKK Toruń ul. Młodzieżowa 29, 87-100 Toruń

Czesne 0 zł

Dyplom Państwowy

 

Rekrutacja i Zapisy:

Technik Farmaceutyczny

Zawód w 2,5 roku

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
 Technik farmaceutyczny
Czas trwania szkoły: 2,5 roku / 5 semestrów 
System zajęć:

 • dzienny: od poniedziałku do piątku
 • stacjonarny:  sobota-niedziela  (co tydzień)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • apteki, hurtownie, wytwórnie i inne zakłady farmaceutyczne
 • sklepy zielarskie i zielarsko-drogeryjne
 • przedstawiciel handlowy w branży farmaceutycznej
 • prowadzenie analiz i kontrola leków i artykułów sanitarnych w laboratoriach chemicznych
 • organizacja pracy punktu aptecznego
 • kierowanie punktem aptecznym (dla posiadaczy 3-letniego stażu pracy w aptekach ogólnodostępnych oraz prowadzenie sklepu zielarsko-medycznego)

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • pierwsza pomoc
 • podstawy prawa i ekonomiki
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • zdrowie publiczne
 • język migowy
 • język angielski zawodowy
 • farmakognozja
 • farmakologia
 • technologia postaci leków
 • komunikacja interpersonalna
 • analiza leków

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia technologii postaci leków
 • pracownia analizy leków
 • pracownia farmakognozji
 • zaopatrywanie farmaceutyczne
 • prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Farmaceutyczny (MED.09. – sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi,wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub karta pobutu lub paszport do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

 

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 05 12 2023 :
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 

 

Dużo zajęć praktycznych

Profesjonalne laboratoria farmaceutyczne

Bezpłatna Szkoła Policealna

Uprawnienia Państwowe

 czesne

 0 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
 695 390 490 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach licencjackich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia  jednolite magisterskie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490 
lub   online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK