Policealna Szkoła 
 Administracji 

 tytuł technika w 2 lata

 rezerwacja miejsc do 17 12 2019

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  online 

a dokumenty donieś później

Nabór na semestr luty 2019/2020 trwa

Rezerwacja miejsc do: 17 12 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 31 12 2019

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół

przez cały rok szkolny

 

Inauguracja roku szkolnego i pierwsze zajęcia

29.02.2020r. godz. 09:40 sala nr 24 ul. Młodzieżowa 29

 

Zapraszamy do zapoznania się z doskonałym wynikiem ewaluacji przeprowadzonej w Policealnej Szkole Administracji:

 RAPORT Z EWALUACJI KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY

Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

SKK Toruń

SKK Toruń

Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

Policealna Szkoła Administracji

SKK Toruń

Policealna Szkoła Administracji

Zajęcia praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych prowadzi nabór na kierunek 

Technik Administracji

Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.

Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim. 

Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach komputerowych (58 sal lekcyjnych). 

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności

(najczęściej polecana Szkoła Administracji w Toruniu).

U Nas uczą się całe rodziny

Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

 

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe
Tytuł zawodowy:
Technik administracji

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry

System zajęć: zaoczny, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • organach administracji samorządowej wszystkich szczebli (urzędy miejskie, gminne, marszałkowskie)
 • urzędach administracji państwowej (urzędy wojewódzkie, starostwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, ZUS itp.)
 • urzędach, biurach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • firmach współpracujących z administracją
 • urzędach celnych i skarbowych
 • działach kadr firm i przedsiębiorstw
 • działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw i instytucji
 • agencjach celnych, składach celnych
 • innych firmach prywatnych i państwowych

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo i postępowanie celne, prawo gospodarcze
 • prawo finansów publicznych
 • postępowanie w administracji
 • działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • technika biurowa i organizacja pracy biurowej
 • podstawy rachunkowości

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik administracji (EKA.01. - Obsługa klienta w jednostkach administracji ) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty, paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą

 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych

 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)

 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

 

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 17 12 2019:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Polecamy również:

 

Biuro Rekrutacji

SKK Toruń ul. Szosa Chełmińska 17 III piętro
Centrum Torunia

pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-18:00

Tel.: 695 390 490

zapytania można również kierować na adres e-mail: torun@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  online 

a dokumenty donieś później

Copyright © 2018 Designed By SKK