Policealna Szkoła   
 Ortoptystek 

 tytuł technika w 2 lata

 rezerwacja miejsc do 18 01 19

Rekrutacja na rok szkolny luty 2019 trwa!


Rezerwacja miejsc do: 18 01 19 Dołącz jeszcze do tej grupy
Zakończenie rekrutacji 01 02 2019 Decyduje kolejność zgłoszeń

Inauguracja roku i pierwsze zajęcia: 23.02.2019

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół
przez cały rok szkolny

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tys. absolwentów.

Bezpłatna medyczna Policealna Szkoła Ortoptystek dla Młodzieży i Dorosłych z państwowymi kwalifikacjami ważnymi w UE. Prowadzimy nabór do klas dziennych lub weekendowych. System zajęć dostosowany również dla osób pracujących. Zawód poszukiwany przez pracodawców właścicieli gabinetów ortoptyczno-pleoptycznych.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Ortoptystek).

Własne pracownie i laboratoria w centrum Torunia ul. Szosa Chełmińska 17

Przyjmujemy też na I, II, III, IV semestr z innych szkół.

Tytuł zawodowy: Ortoptystka

Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
System zajęć:
 

 • dzienny: od poniedziałku do piątku
 • stacjonarny: sobota-niedziela  (co tydzień)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • gabinety okulistyczne
 • poradnie leczenia zeza
 • poradnie neurookulistyczne
 • szpitalne oddziały okulistyczne

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • podstawy optyki
 • wybrane zagadnienia z pediatrii
 • metody i techniki pracy ortoptyki
 • anatomia, fizjologia i patologia oka
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język obcy w ortoptyce

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • badania ortoptyczne
 • ćwiczenia ortoptyczne
 • pracownia diagnostyki i terapii

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Ortoptystka (Z.10 - Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty do wglądu
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 18 01 19
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu
Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Biuro Rekrutacji

SKK Toruń
ul. Szosa Chełmińska 17 III piętro
Centrum Torunia
pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00

Tel.: 695 390 490

zapytania można również kierować na adres e-mail: torun@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK