Policealna Szkoła  
 Opiekunów Medycznych

 tytuł technika w 1 rok

Szkoła bezpłatna, medyczna, zaoczna
N
abór na semestr jesienny 2020/2021 trwa
Rezerwacja miejsc do 17 07 2020

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  609 550 033  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Rezerwacja miejsc do: 17 07 2020 Dołącz jeszcze do tej grupy.

Zakończenie rekrutacji: 31 07 2020

Dołącz do utworzonej grupy Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół
przez cały rok szkolny

Inauguracja Roku Szkolnego:

05.09.2020 godz. 10:00 sala nr 17 ul. Młodzieżowa 29 

Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021

SKK Toruń

Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021

SKK Toruń

Pracownia Opiekunów Medycznych

SKK Toruń

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych SKK

Zajęcia praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

 Policealna Szkoła prowadzi nabór na kierunek 

Opiekun Medyczny

Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.

Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim. 

Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnej pracowni medycznej

(58 sal lekcyjnych). Pracownia wyposażona w profesjonalne sprzęty. 

Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności

(najczęściej polecana Szkoła Opiekunów Medycznych w Toruniu).

U Nas uczą się całe rodziny

Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

 

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe

Tytuł zawodowy:  Opiekun medyczny 

Czas trwania szkoły: 1 rok / 2 semestry

System zajęć:

 • zaoczny: sobota-niedziela (co dwa tygodnie)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia (szpitale – oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo – lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej)
 • środowiskowe domy pomocy lub jako osoby sprawujące indywidualną opiekę w domu pacjenta
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • pracownia diagnostyki i terapii

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez MEN
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny (MED.03 – świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty, paszport, karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:


Biuro Rekrutacji

SKK EDU
ul. Młodzieżowa 29
Centrum Torunia
pn-pt: 9:00-19:00
sobota-niedziela: 9:00-14:00

Tel.: 695 390 490

zapytania można również kierować na adres e-mail: torun@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 490  lub  609 550 033  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 17 07 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK