Policealna Szkoła 
 Higienistów 
 Stomatologicznych 
    

  tytuł technika w 2 lata

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 18 09 18

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 trwa! 


Rezerwacja miejsc do: 18 09 18 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 02 10 2018

Pierwsze zajęcia i inauguracja roku szkolnego: 30 09 2018 godz. 12:00

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół

przez cały rok szkolny

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

 Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych prowadzi nabór na kierunek 

Higienistka Stomatologiczna

Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.

Suplement do dyplomu wydawany w języku polskim i angielskim. 

Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnej profesjonalnie wyposażonej pracowni stomatologicznej  (58 sal lekcyjnych). 

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności

(najczęściej polecana Szkoła Higienistów Stomatologicznych w Toruniu).

U Nas uczą się całe rodziny

Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

 

Tytuł zawodowy: Higienistka stomatologiczna
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
System zajęć: 

 • Weekendowy ( sobota, niedziela)
 • Stacjonarny ( poniedziałek - piątek)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • prywatne gabinety stomatologiczne

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • stany zagrożenia zdrowia i życia
 • język migowy
 • język obcy w stomatologii
 • komunikacja personalna i społeczna
 • propedeutyka stomatologiczna
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • działalność profilaktyczno - lecznicza higienistki stomatologicznej

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzieHigienistka stomatologiczna (Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno - leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE ( 100 % zdawalności egzaminów )

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty do wglądu
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą

 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych

 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)

 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucjizaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Dodatkowe informacje:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 18 09 18:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Image
Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Biuro Rekrutacji

SKK Toruń ul. Szosa Chełmińska 17 III piętro
Centrum Torunia

pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-18:00

Tel.: 695 390 490

zapytania można również kierować na adres e-mail: torun@skk.pl
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK