Akademicki Kurs Pracy z osobą / rodziną dotkniętą przemocą

 1 rok nauki - system zoaczny

 Koszt 1900 zł
 rezerwacja miejsc do 05 12 2023

 

Zarezerwuj sobie miejsce
695 390 490 lub  online 

a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Adresaci:
Akademicki kurs adresowany jest do osób zainteresowanych problematyką skutków przemocy wobec dziecka i rodziny - w obszarze edukacji, pracy opiekuńczej czy resocjalizacji oraz do osób zajmujących się taką problematyką zawodowo, jak: psychologowie, pedagogowie, pracownicy socjalni, socjologowie, rodzice, nauczyciele, kuratorzy sądowi, prawnicy.
Również do osób, które podjęły lub chcą podjąć decyzję o utworzeniu rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej lub adopcyjnej i poszukują niezbędnej wiedzy potrzebnej im do odpowiedzialnego podjęcia związanych z tą decyzją zadań.

 

I. Zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki

 • Psychologia rozwojowa.
 • Skuteczna komunikacja( podstawowe zasady, aktywne słuchanie, parafrazowanie, powtarzanie etc.).
 • Praca z emocjami.
 • Problemy psychologiczne rodziny (fazy rozwoju, kryzys małżeński, rozwód ,
  uzależnienia, rodziny z zaburzeniami psychosomatycznymi).
 • Psychologia konfliktu.
 • Przemiany współczesnej rodziny
 • Wzory komunikacji w rodzinie,

 

II. Zjawisko przemocy

 • Charakterystyka przemocy
 • Specyfika reakcji na przemoc
 • Diagnoza oraz planowanie pomocy dla rodziny z problemem przemocy, kontrakt
  z rodziną.
 • Uregulowania prawne.
 • Ochrona prawna dziecka i rodziny.
 • Prawna i procesowa sytuacja ofiary i sprawcy.
 • Wzory pism procesowych.
 • Procedura Niebieskiej Karty.
 • Prawne formy ochrony dla ofiar przemocy
  a) nakaz opuszczenia mieszkania,
  b) zakaz kontaktowania się,
  c) zakaz zbliżania się do ofiary.
 • Diagnoza i praca terapeutyczna z objawami PTSD
 • Dziecko jako ofiara - diagnoza,
  a) terapia dzieci - ofiar krzywdzenia,
  b) bezpieczne i pozabezpieczne przywiązanie
  c) odległe skutki przemocy w dzieciństwie,
 • Procedury dotyczące udzielania pomocy - kompetencje służb, algorytmy
  postępowania.
 • Terapia rodziny – rodzaje.
 • Zespół Interdyscyplinarny - zasady pracy interdyscyplinarnej
 • Zastosowanie Dialogu Motywującego w motywowaniu do zmiany osób stosujących przemoc.
 • Tworzenie, prowadzenie grupowych form pomocy dla ofiar przemocy, zadania
  terapeutów grupowych, proces grupowy.
 • Koordynacja programów przeciwdziałania przemocy,
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego oraz superwizja pracy.

 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • zaświadczenie o ukończeniu Kursu na druku MEN, oraz Certyfikat WSNoZ

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do akademii (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),

Opłaty:

 • Koszt 1900 zł
 • możliwość rozłożenia płatności na raty ( 500 zł - pierwsza wpłata; 10 rat- 140 zł)

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 05 12 2023:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Młodzieżowa 29, 87-100 Toruń
Centrum Torunia
pn-pt: 8:00-20:00

sob-niedz: 9:00-16:00

Tel.: 695 390 490

zapytania można również kierować

na adres e-mail: akademia.torun@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
695 390 490 lub  online

a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Copyright © 2018 Designed By SKK