Studium Aktywizacji Społecznej i Edukacji Osób Starszych z Elementami Opieki

 1 rok nauki  - Ostatni szansa na realizacje studium !

Promocja 1300 zł zamiast 2000zł
Rezerwacja miejsc do 05 12 2023 

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170  lub  online 

a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa września 2019r. jest ostatnim naborem, w którym można zrealizować kształcenie na poziomie studium jednorocznym.

Jest to ostatni nabór na dany kierunek.

 
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapisu na semestr jesienny 2019.
 
Inauguracja roku szkolnego i pierwsze zajęcia:
grupa weekendowa  28 sierpnia 2019
Nabór na  semestr  jesienny  2020 trwa
Rezerwacja miejsc do: 05 12 2023 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 19 12 2023
Decyduje kolejność zgłoszeń
Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych z elementami opieki to kierunek przygotowujacy do pracy z seniorem. Szkoła dotyka dwóch obszarów - zarówno opieki jak i aktywizacji potencjału. Studium jest dla osób chcących pracować z seniorami, a także dla osób sprawujacych opiekę nad seniorami, w tym rodziny seniorów. Słuchacze zdobędą wiedzę na temat prawidłowej pracy z seniorem zarówno w trakcie sprawowania podstawowej opieki, jak i planowaia aktywizacji potencjału,prawidłowego rozwoju okresu późnej dorosłości, prawnych aspektów opieki nad osobami starszymi, podstaw żywienia w tym okresie, podstawowych zasad opieki i aktywizacji osób  chorych i niepełnosprawnych, znajomości zasad komunikacji, a także specyfiki pracy z żałobą. Zostanie przekazana również wiedza dotycząca prowadzenia zajeć seniorów, a także zajęć wykorzystujących taniec, ruch i muzykę.

Tytuł zawodowy:

Specjalista ds aktywizacji i edukacji osób starszych

Czas trwania Szkoły:

1 rok / 2 semestry

System zajęć:

weekendowy - zajęcia 2 razy  w miesiącu  (soboty i niedziele).

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • ośrodki i domy pomocy społecznej;
 • świetlice środowiskowe;
 • ośrodki pomocy rodzinie 
 • domy dziennego pobytu;
 • domy pomocy społecznej;
 • domy spokojnej starości;
 • sanatoria.

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Psychologia rozwoju w okresie dorosłości
 • Seksualność osób starszych
 • Odżywianie w późnej dorosłości
 • Komunikacja międzypokoleniowa
 • Potrzeby osób starszych w kontekście procesu uczenia się
 • Społeczna i kulturowa aktywizacja seniorów
 • Aktywizacja poznawcza seniora
 • Terapia ruchem, tańcem i muzyką w pracy z seniorem
 • Arteterapia i twórczość w pracy z seniorem
 • Aktywność fizyczna w późnej dorosłości
 • Okres późnej dorosłości w ujęciu biologicznym – geriatria i psychogeriatria
 • Prawne aspekty opieki nad osobami starszymi
 • Podstawy pielęgnowania osób starszych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Problem straty i praca z żałobą

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • zaświadczenie o ukończeniu Studium z uzyskanym tytułem Specjalisty na druku MEN,

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • promocja 1300 zł zamiast 2000 zł
 • możliwość płacenia miesięcznie 130 zł / 10 miesięcy

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 05 12 2023:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK ul. 27 Grudnia 17, 61-001 Poznań (II piętro)
Centrum Poznania
pn-czw: 8:00-19:00

pt: 8:00-14:00
sobota: 9:00-17:00

Tel.: 799 351 170

zapytania można również kierować na adres e-mail: kursy.poznan@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 799 351 170  lub  online 

a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Image
Image
Copyright © 2018 Designed By SKK