Policealna Szkoła
 Terapeutów
 Zajęciowych

 tytuł technika w 2 lata

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 10 04 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 190  lub  online 

a dokumenty donieś później

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 trwa! 


Rezerwacja miejsc do: 10 04 2020 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 24 04 2020
Pierwsze zajęcia i inauguracja roku szkolnego: 29.09.2018 r. o godzinie 10:30

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tys. absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Terapeutów Zajęciowych. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w centrum Poznania w siedzibie SKK.

Tytuł zawodowy: Terapeuta Zajęciowy
Czas trwania szkoły: 2 lata / 4 semestry
System zajęć: Dzienny (od poniedziałku do piątku-min. 3 dni w tygodniu)
                      Weekendowy (co tydzień, sobota-niedziela)

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • Terapeuta zajęciowy – osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • teoria terapii zajęciowej
 • patologia z klinicznym zarysem chorób
 • psychologia, socjologia i pedagogika
 • język migowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia terapii zajęciowej

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Terapeuta Zajęciowy (MS.09 – świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 24 04 2020:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK Poznań

ul. 27 grudnia 17 I piętro
Centrum Poznania
pn-czw: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00
Rezerwacja miejsc: 727 420 022 
zapytania można również kierować na:
szkoly.poznan@skk.pl  (odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 190  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 10 04 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK