tytuł Technika w 2 lata

Policealna Szkoła Higienistów Stomatologicznych

 

Zarezerwuj sobie miejsce

dokumenty donieś później  

POLICEALNA SZKOŁA HIGIENISTÓW STOMATOLOGICZNYCH w 2 LATA

Szkoła Państwowa dla Dorosłych lub Młodzieży pracującej z tytułem technika  

Zajęcia odbywają się w trybie:
- weekendowym (sobota, niedziela)
- dziennym (od poniedziałku do piątku - min. 3 dni w tygodniu)

 Czesne 0 zł

Zarezerwuj sobie miejsce 727 420 022 lub online, a dokumenty donieś później

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 trwa! 
Rezerwacja miejsc do: 18 09 18 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 02 10 2018
Pierwsze zajęcia i inauguracja roku szkolnego: 29-30 09 2018 

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Tytuł zawodowy:

Higienistka stomatologiczna

Czas trwania Szkoły:
2 lata / 4 semestry

System zajęć:

 • Weekendowy ( sobota, niedziela)

  Stacjonarny  ( poniedziałek - piątek)

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • stany zagrożenia zdrowia i życia
 • język migowy
 • język obcy w stomatologii
 • komunikacja personalna i społeczna
 • propedeutyka stomatologiczna
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • działalność profilaktyczno - lecznicza higienistki stomatologicznej

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Higienistka stomatologiczna (Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno - leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE  ( 100 % zdawalności egzaminów ) 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły,

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 18 09 18:

  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • prywatne gabinety stomatologiczne


Biuro Rekrutacji

SKK Poznań
ul. 27 grudnia 17 I piętro
Centrum Poznania
pn-czw: 9:00-19:00
sobota: 09:00-14:00
Rezerwacja miejsc: 727 420 022 
zapytania można również kierować na:
szkoly.poznan@skk.pl  (odpowiemy natychmiast)

Image
Copyright © 2018 Designed By SKK