Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 2,5 roku (Kwalifikacje Zawodowe MED.08)

Policealna Szkoła Elektroradiologii

 

Szkoła rekomendowana przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu

 

Zarezerwuj sobie miejsce
791 499 600
lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Policealna Szkoła Elektroradiologii
Nabór Zimowy Trwa

Rozpoczęcie 16.02.2024

 

Czesne: 0 zł

Rezerwacja miejsc do: 01 03 2024
Zakończenie rekrutacji: 15 03 2024

Tytuł zawodowy: Elektroradiolog (Kwalifikacje Zawodowe MED.08)
Czas trwania szkoły: 2,5 roku / 5 semestrów


Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III, IV i V semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Elektroradiologii prowadzi nabór na kierunek Elektroradiolog

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach Elektroradiologii (38 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty dla elektroradiologów.
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.
 • Egzamin zawodowy 100% zdawalności.
 • Najczęściej polecana Szkoła Elektroradiologii w mieście.
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III, IV, V semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Rekrutacja i Zapisy:

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe

Tytuł zawodowy: Elektroradiolog
Czas trwania szkoły: 2,5 roku / 5 semestrów

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • pracownia rentgenowska
 • pracownie tomografii komputerowej
 • pracownie rezonansu magnetycznego
 • pracownie ultrasonografii
 • pracownie spirometrii
 • inne

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz podstawy prawne zawodu
 • Zarys zdrowia publicznego
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Zarys patofizjologii
 • Fizyczne podstawy elektroradiologii
 • Diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka elektromedyczna
 • Radioterapia
 • Ochrona radiologiczna
 • Aparatura elektromedyczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia anatomii radiologicznej
 • Pracownia diagnostyki obrazowej
 • Pracownia diagnostyki elektromedycznej
 • Pracownia radioterapii
 • Pracownia pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Pracownia technologii informatycznych w elektroradiologii
 • Praktyki zawodowe

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoł

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 15 03 2024:

10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne

 0 zł 

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
799351 170

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK