Policealna Szkoła

Elektroradiologii

 Szkoła Państwowa tytuł technika w 2,5 roku  

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 23 04 2019

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  online 

a dokumenty donieś później

Inauguracja roku szkolnego i I-sze zajęcia:

grupa weekendowa  23 luty 2019 (h13:30)
grupa dzienna           28 luty 2019 (h12:00)

Rezerwacja miejsc do: 23 04 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 07 05 2019

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Elektroradiologów SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 r nr 65

Pracownia Zajęć

Policealna Szkoła Elektoradiologów SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 r nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Elektoradiologów SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 r nr 65

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Elektoradiologów SKK Łódź ul. Rewolucji 1905 r nr 65

Subtitle of the Image Overlay addon

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatna medyczna Policealna Szkoła Elektroradiologów dla Młodzieży i Dorosłych w systemie stacjonarnym. Rekrutacja do klas dziennych i weekendowych. Uprawnienia Państwowe ważne w UE. System zajęć dostosowany również dla osób pracujących. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Masażu).

Wszystkie zajęcia w  Centrum Łodzi, Szkoły SKK ul. Rewolucji 1905r. 65.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Przyjmujemy też uczniów i słuchaczy z innych szkół na I, II, III, IV semestr.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 
Tytuł zawodowy:
 Technik Elektroradiolog 

Czas trwania szkoły: 2,5 roku/ 5 semestrów
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • pracownia rentgenowska
 • pracownie tomografii komputerowej 
 • pracownie rezonansu magnetycznego
 • pracownie ultrasonografii 
 • pracownie spirometrii
 • inne.  

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 • Diagnostyka obrazowa 
 • Fizyka i aparatura w elektroradiologii  
 • Diagnostyka elektromedyczna
 • Anatomia radiologiczna 
 • Diagnistyka i terapia w elektroradilogii 
 • Język obcy
 • Język migowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia diagnostyki i terapii 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Elektroradiolog (Z.21- Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii). Wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 31 07 18:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź

Rewolucji 1905 r. 65 parter

Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:00
sobota-niedziela: 9:00-19:00
Rezerwacja miejsc: 791 499 600
zapytania można również kierować na:
lodz@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 23 04 2019 

Copyright © 2018 Designed By SKK