Policealna Szkoła
Sterylizacji
Medycznej
Szkoła Państwowa tytuł technika w 1 rok

Nabór na semestr wiosenny trwa

 Szkoła bezpłatna   Czesne 0 zł

Rezerwacja miejsc do 27 11 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  791 499 755  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Rezerwacja miejsc do: 27 11 2020

Zakończenie rekrutacji 11 12 2020

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatna medyczna Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej dla Dorosłych w systemie zaocznym. Uprawnienia Państwowe ważne w UE. System zajęć dostosowany również dla osób pracujących. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Sterylizacji Medycznej).

Wszystkie zajęcia w  Centrum Łodzi, Szkoły SKK ul. Rewolucji 1905r. 65.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Przyjmujemy też uczniów i słuchaczy z innych szkół na I i II semestr.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 
Tytuł zawodowy:
 Technik Sterylizacji Medycznej

Czas trwania szkoły: 1 rok / 2 semestry

Tryb zaoczny: zajęcia 2 razy w miesiącu w sobotę i niedzielę

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie
 • Zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy
 • Elementy mikrobiologii z epidemiologią
 • Język obcy zawodowy
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
 • Metody sterylizacji instrumentarium medycznego

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Technologie informatyczne
 • Podstawy instrumentarium medycznego
 • Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego
 • Pracownia sterylizacji medycznej
 • Praktyka zawodowa
 • Dekontaminacja sprzętu endoskopowego – dodatkowa kwalifikacja

 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Sterylizacji Medycznej (MED.12 – wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 11 12 2020:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajecia Praktyczne

Image Overlay

Subtitle of the Image Overlay addon

Biuro Rekrutacji

 

SKK Łódź
ul. Rewolucji 1905 r. 65 parter
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-17:00

Tel.: 791 499 600

zapytania można również kierować na adres e-mail: lodz@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  791 499 755  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 27 11 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK