Policealna Szkoła 
 Opiekunek Dziecięcych   

 tytuł technika w 2 lata 

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 18 09 18 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 trwa! 


Rezerwacja miejsc do: 18 09 18 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 02 10 2018
Pierwsze zajęcia i inauguracja roku szkolnego: 29-30 09 2018 

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Tytuł zawodowy: Opieknka Dziecięca 
Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • żłobki
 • przedszkola
 • domy opieki dziennej
 • inne.

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Technologia informacyjna
 • Anatomia i fizjologia dziecka
 • Wychowanie dziecka
 • Literatura dziecięca 
 • Język obcy zawodowy 

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia techniki
 • Pracowani muzyki
 • Pracowania plastyki
 • Pracownia anatomii i fizjologii dziecka
 • Pracownia pielęgnacji dziecka
 • Pracowania wychowania dziecka
 • Język migowy

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekunka Dziecięca Z.11- Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka). Wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 02 10 2018:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź

Rewolucji 1905 r. 65 parter
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-14:00
Rezerwacja miejsc: 791 499 600
zapytania można również kierować na:
lodz@skk.pl (odpowiemy natychmiast)
Copyright © 2018 Designed By SKK