Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 1.5 roku (Kwalifikacje Zawodowe MED.14)

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych

  

Szkoła zaoczna, czas trwania nauki - 1.5 roku

Rekomendowana przez Wydział Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  
   799 351 170     lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Zaoczna Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych
Nabór Zimowy Trwa

Rozpoczęcie 16.02.2024

 

Czesne: 0 zł

Rezerwacja miejsc do: 27 02 2024
Zakończenie rekrutacji: 12 03 2024

Tytuł zawodowy: Opiekun Medyczny (Kwalifikacje Zawodowe MED.14)
Czas trwania szkoły: 1.5 roku / 3 semestry


Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych prowadzi nabór na kierunek Opiekun Medyczny

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

  Pracuj jako Opiekun Medyczny w Polsce i na terenie całej Unii Europejskie

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w Unii Europejskiej.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach Opiekunów Medycznych (38 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty do opieki medycznej.
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.
 • Egzamin zawodowy 100% zdawalności.
 • Najczęściej polecana Szkoła Opiekunów Medycznych w mieście.
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.
Image

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy i zostań Kandydatem Stowarzyszenia!
Po ukończeniu nauki zostaniesz pełnoprawnym Członkiem Stowarzyszenia.

(propozycja tylko dla Słuchaczy SKK)

 wypełnij Formularz 

Profesjonalna pracownia medyczna

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65, 90-221 Łódź

Zajęcia praktyczne

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65, 90-221 Łódź

Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne w Policealnej Szkole Opiekunów Medycznych SKK

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65, 90-221 Łódź

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe

Tytuł zawodowy: Opiekun Medyczny
Czas trwania szkoły: 1.5 roku / 3 semestry

 

 Zmiany w programie nauczania w Opiekunie Medycznym.

 

Praca dla Ciebie po Szkole: 

 • publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia (szpitale – oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo – lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej)
 • środowiskowe domy pomocy lub jako osoby sprawujące indywidualną opiekę w domu pacjenta
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
 • Słuchacze SKK są chętnie przyjmowani do pracy jako Opiekunowie Medyczni w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej!

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Anatomia i Fizjopatologia
 • Technologie informatyczne 
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Język migowy
 • Język niemiecki zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia umiejętności zawodowych

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza: 

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (MED.14. Świadczenie usług medyczno- -pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji: 

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoł

 Dodatkowe informacje: 

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • Stworzyliśmy dogodny system nauczania dla osób pracujących
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji
 • Infolinia czynna w okresie pandemii do 19:00 

Promocje:

 Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 12 03 2024:

10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne

 0 zł 
do 27 02 2024

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
799351 170

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK