Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 1.5 roku (Kwalifikacje Zawodowe MED.14)

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych

  

Szkoła zaoczna, czas trwania nauki - 1.5 roku

Rekomendowana przez Wydział Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  
   601 330 155     lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Zaoczna Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych

Inauguracja roku 03.09.2021 godz. 18:00, sala 11 

Czesne: 0 zł

Rezerwacja miejsc do: 07 12 2021
Zakończenie rekrutacji: 21 12 2021

Tytuł zawodowy: Opiekun Medyczny (Kwalifikacje Zawodowe MED.14)
Czas trwania szkoły: 1.5 roku / 3 semestry


Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych prowadzi nabór na kierunek Opiekun Medyczny

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

  Pracuj jako Opiekun Medyczny w Polsce i na terenie całej Unii Europejskie

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w Unii Europejskiej.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach Opiekunów Medycznych (38 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty do opieki medycznej.
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.
 • Egzamin zawodowy 100% zdawalności.
 • Najczęściej polecana Szkoła Opiekunów Medycznych w mieście.
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.
Image

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy i zostań Kandydatem Stowarzyszenia!
Po ukończeniu nauki zostaniesz pełnoprawnym Członkiem Stowarzyszenia.

(propozycja tylko dla Słuchaczy SKK)

 wypełnij Formularz 

Profesjonalna pracownia medyczna

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65

Zajęcia praktyczne

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65

Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne w Policealnej Szkole Opiekunów Medycznych SKK

SKK Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe

Tytuł zawodowy: Opiekun Medyczny
Czas trwania szkoły: 1.5 roku / 3 semestry

 

 Zmiany w programie nauczania w Opiekunie Medycznym.

 

Praca dla Ciebie po Szkole: 

 • publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia (szpitale – oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo – lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej)
 • środowiskowe domy pomocy lub jako osoby sprawujące indywidualną opiekę w domu pacjenta
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
 • Słuchacze SKK są chętnie przyjmowani do pracy jako Opiekunowie Medyczni w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej!

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Anatomia i Fizjopatologia
 • Technologie informatyczne 
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Język migowy
 • Język niemiecki zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia umiejętności zawodowych

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza: 

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (MED.14. Świadczenie usług medyczno- -pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji: 

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoł

 Dodatkowe informacje: 

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • Stworzyliśmy dogodny system nauczania dla osób pracujących
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji
 • Infolinia czynna w okresie pandemii do 19:00 

Promocje:

 Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 21 12 2021:

10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 czesne

 0 zł 
do 07 12 2021

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
 791 499 600 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK