Policealna Szkoła 
Higienistów Stomatologicznych

Szkoła Państwowa tytuł technika w 2 lata 

Nabór na  semestr  jesienny  2020 trwa

Szkoła bezpłatna   Czesne 0 zł

Rezerwacja miejsc do 25 02 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  online 

a dokumenty donieś później

Rezerwacja miejsc do: 25 02 2020 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 10 03 2020

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Inauguracja roku jesień 2020 odbędzie się: 04 września 2020r.

Policealna Szkoła Higienistek Stomatologicznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Higienistów Stomatologicznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Szkolenie

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Bezpłatna medyczna Policealna Szkoła Higienistów Stomatologicznych dla Młodzieży i Dorosłych w systemie stacjonarnym. Rekrutacja do klas dziennych i weekendowych. Uprawnienia Państwowe ważne w UE. System zajęć dostosowany również dla osób pracujących. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności (najczęściej polecana Szkoła Higienistów Stomatologicznych).

Wszystkie zajęcia w  Centrum Łodzi, Szkoły SKK ul. Rewolucji 1905r. 65..

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Przyjmujemy też uczniów i słuchaczy z innych szkół na I, II, III, IV semestr.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 
Tytuł zawodowy:
Higienistka Stomatologiczna 

Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • udostępniamy oferty pracy z Łodzi i okolic. 

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • Informatyka w pracy higienistki stomatologicznej
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy zawodowy
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • Materiały i leki w stomatologii
 • Profilaktyka w stomatologii

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki
 • Pracownia farmakoterapii stomatologicznej
 • Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii

 

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Higienistka Stomatologiczna (MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 10 03 2020:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Policealna Szkoła Higienistek Stomatologicznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Higienistek Stomatologicznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Pracowania Zajęć

Policealna Szkoła Higienistek Stomatologicznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Higienistek Stomatologicznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

Policealna Szkoła Higienistów Stomatologicznych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Szkolenie

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź
Rewolucji 1905 r. 65 parter
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:30
sobota: 9:00-15:45
Rezerwacja miejsc: 791 499 600
zapytania można również kierować na:
lodz@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 25 02 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK