Policealna Szkoła
Asystentów Osób Niepełnosprawnych

Szkoła Państwowa tytuł technika w 1 rok 

Nabór na semestr wiosenny trwa

Szkoła bezpłatna   Czesne 0 zł

Zajęcia w trybie weekendowym

Rezerwacja miejsc do 27 11 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  791 499 755  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Rezerwacja miejsc do: 27 11 2020
Zakończenie rekrutacji 11 12 2020

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III i IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła Asystentów Osób Niepełnosprawnych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia praktyczne

Policealna Szkoła Asystentów Osób Niepełnosprawnych SKK Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 65

Zajęcia Praktyczne

SKK Uczymy już 25 lat – 44 tyś absolwentów.

Wszystkie zajęcia w  Centrum Łodzi, Szkoły SKK ul. Rewolucji 1905r. 65.

Własne pracownie i laboratoria (38 sal lekcyjnych).

Przyjmujemy też uczniów i słuchaczy z innych szkół na I, II, III, IV semestr.

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 
Tytuł zawodowy:
Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Czas trwania szkoły: 1 rok/ 2 semestry

Tryb zaoczny: zajęcia 2 razy w miesiącu w sobotę i niedzielę

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • Domy pomocy społecznej, sanatoria, szpitale
 • Hospicja, ośrodki adaptacyjne, środowiskowe domy samopomocy
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Instytucje organizujące pomoc osobom niepełnosprawnym, np. warsztaty terapii zajęciowej
 • Opieka prywatna

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy psychologii
 • Elementy pracy socjalnej
 • Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • Wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością
 • Trening umiejętności i kompetencji społecznych
 • Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami
 • Praktyka zawodowa

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez MEN
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej (SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 11 12 2020:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK Łódź
Rewolucji 1905 r. 65 parter
Centrum Łodzi
pn-pt: 9:00-19:00
sobota: 9:00-17:00
Rezerwacja miejsc: 791 499 600
zapytania można również kierować na:
lodz@skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 791 499 600  lub  791 499 755  lub  online 
a dokumenty donieś później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 19.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 27 11 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK