Studium Rejestratorek 

 Medycznych  

 1 rok nauki - Ostatnia szansa na realizacje studium !

 Promocja 1300 zł zamiast 2000zł
 rezerwacja miejsc do 18 10 2019

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 190  lub  online 

a dokumenty donieś później

 W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa września 2019r. jest ostatnim naborem, w którym można zrealizować kształcenie na poziomie studium jednorocznym.

Jest to ostatni nabór na dany kierunek.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapisu na semestr jesienny 2019.
 
Inauguracja roku szkolnego i pierwsze zajęcia:
grupa weekendowa  31 sierpnia 2019
Nabór na  semestr  jesienny  2019 trwa
Rezerwacja miejsc do: 18 10 2019 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 01 11 2019
Decyduje kolejność zgłoszeń
Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych szkół przez cały rok szkolny
Image

Sekretarka Medyczna zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia klienta, pacjenta, środowiska, społeczeństwa - jego potrzebach zdrowotnych oraz o świadczonych usługach; przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami; zbiera, porządkuje i udostępnia materiały szkoleniowe, służące zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia

Tytuł zawodowy:

Rejestratorka Medyczna

Czas trwania Szkoły:

1 rok / 2 semestry

System zajęć:

weekendowy - zajęcia 2 razy  w miesiącu  (soboty i niedziele).

Praca dla Ciebie po Szkole:

  • Prywatne gabinety medyczne
  • Szpitale i poradnie medyczne

Przedmioty realizowane w Szkole:

  • organizacja i komputeryzacja pracy sekretariatu medycznego
  • regulacje prawne ochrony zdrowia
  • usługi rynku medycznego
  • prowadzenie dokumentacji medycznej
  • finansowanie usług medycznych
  • psychologia

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

  • zaświadczenie o ukończeniu Studium z uzyskanym tytułem Specjalisty na druku MEN,

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
  • dowód osobisty do wglądu,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

  • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
  • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
  • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
  • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

  • promocja 1300 zł zamiast 2000 zł
  • możliwość płacenia miesięcznie 130 zł / 10 miesięcy

Promocje:

  • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 18 10 2019:
    10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Jagiellońska 4 (II piętro)
Centrum Bydgoszczy
pn-czw: 8:00-19:00

pt: 8:00-14:00
sobota: 9:00-17:00

Tel.: 695 390 190

zapytania można również kierować na adres e-mail: info@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 190  lub  online 

a dokumenty donieś później

Copyright © 2018 Designed By SKK