Policealna Szkoła   Terapeutów Zajęciowych 

 tytuł technika w 2 lata 

 Szkoła bezpłatna 
 rezerwacja miejsc do 18 01 19

Rekrutacja na rok szkolny luty 2019 trwa!

Rezerwacja miejsc do: 18 01 19Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 01 02 2019

Inauguracja roku i pierwsze zajęcia: 23-24.02.19

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

 SKK Uczymy już 25 lat – 44 tys. absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Terapeutów Zajęciowych. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w centrum Bydgoszcz w siedzibie SKK (58 sal pracowni laboratoriów).

Terapeuta Zajęciowy prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacji ubytków funkcji oraz przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej.

Tytuł zawodowy: Technik Terapeutów Zajęciowych
Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w sobotę i niedziele

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • Terapeuta zajęciowy – osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa 
 • szpitale, 
 • zakłady opiekuńczno - lecznicze,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • niepubliczne ośrodki opieki zdrowotnej,
 • zakłady opiekuńczo – wychowawcze,
 • placówki resocjalizacyjne, 
 • przedszkola integracyjne,

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • język obcy w terapii zajęciowej,
 • podstawy psychologii i socjologii,
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • język migowy,
 • podstawy terapii zajęciowej, 

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • planowanie i organizowanie terapii zajęciowej,
 • prowadzenie terapii zajęciowej,
 • komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego,

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Z.9 – świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty do wglądu,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 18 01 19:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Polecamy również:

 czesne 

 0 zł! 

 rezerwacja miejsc do 18 01 19 

Image
Image

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Image
Image

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Jagiellońska 4 (II piętro)
Centrum Bydgoszczy
pn-czw: 8:00-19:00

pt: 8:00-14:00
sobota: 9:00-17:00

Tel.: 695 390 190

zapytania można również kierować na adres e-mail: info@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK