Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych

Szkoła Państwowa tytuł technika w 2 lata

Nabór na  semestr  wiosenny  2020 trwa

Szkoła bezpłatna   Czesne 0 zł

Zajęcia w trybie: weekendowym lub dziennym

Rezerwacja miejsc do 03 04 2020

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 190  lub  online 

a dokumenty donieś później

Inauguracja roku wiosna 2020 odbędzie się:

29 lutego 2020r.

Rezerwacja miejsc do: 03 04 2020 Dołącz jeszcze do tej grupy.
Zakończenie rekrutacji 17 04 2020

Decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II, III, IV semestr z innych szkół przez cały rok szkolny

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
 SKK Uczymy już 25 lat – 44 tys. absolwentów.

Bezpłatne zaoczne Szkoły dla Dorosłych prowadzą nabór do Policealnej Szkoły Terapeutów Zajęciowych. Świadectwo Państwowe ważne w UE. Kierunek często wybierany i polecany przez naszych absolwentów. Zawód poszukiwany przez pracodawców.

Egzamin zawodowy 100% zdawalności.

Wszystkie zajęcia w centrum Bydgoszcz w siedzibie SKK (58 sal pracowni laboratoriów).

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe 

Tytuł zawodowy: Technik Terapeutów Zajęciowych
Czas trwania szkoły: 2 lata/ 4 semestry
System zajęć: Weekendowy - zajęcia w sobotę i niedziele

Terapeuta zajęciowy to profesjonalista zajmujący się aktywizacją fizyczną, psychiczną,  społeczną oraz zawodową osób niepełnosprawnych w każdym wieku.

Prowadząc terapię, korzysta z szerokiego spektrum metod i technik z zakresu arte-, ergo- oraz socjoterapii.

Słuchacze SKK znajdują zatrudnienie często jeszcze w trakcie trwania nauki lub zaraz po jej ukończeniu.

Dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry praktyków oraz warsztatowej formie prowadzonych zajęć, absolwent terapii zajęciowej SKK potrafi:

 • prowadzić samodzielnie zajęcia z zakresu arteterapii (m.in. grafika, sztuki użytkowe, papieroplastyka, biblioterapia i muzykoterapia)
 • aktywizować zawodowo swoich podopiecznych, stosując metody ergoterapii (np. krawiectwo, garncarstwo i ceramika, hortikuloterapia)
 • istotnie poprawiać komfort życia osób niepełnosprawnych oraz ich codzienne funkcjonowanie poprzez treningi kulinarne, higieniczne, budżetowe
 • przywracać utracone funkcje związane z motoryką małą poprzez profesjonalną terapię ręki dedykowaną dla osób po udarze oraz dzieci i młodzieży z rozpoznaniem MPD
 • prowadzić treningi funkcji poznawczych (np. trening pamięci, trening koncentracji uwagi)
 • samodzielnie projektować i wykonywać narzędzia oraz pomoce do pracy terapeutyczne

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • warsztaty terapii zajęciowej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • ośrodki dziennego pobytu dla seniorów
 • domy pomocy społecznej
 • przedszkola integracyjne
 • żłobki
 • szkoły terapeutyczne
 • szpitale
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki resocjalizacyjne
 • prywatne przychodnie oraz ośrodki rehabilitacyjne
 • stowarzyszenia oraz fundacje

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • język obcy w terapii zajęciowej,
 • podstawy psychologii i socjologii,
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • język migowy,
 • podstawy terapii zajęciowej, 

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • planowanie i organizowanie terapii zajęciowej,
 • prowadzenie terapii zajęciowej,
 • komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego,

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online).
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu,
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 03 04 2020:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Polecamy również:

Biuro Rekrutacji

SKK ul. Jagiellońska 4 (II piętro)
Centrum Bydgoszczy
pn-czw: 8:00-19:00

pt: 8:00-14:00
sobota: 9:00-17:00

Tel.: 695 390 190

zapytania można również kierować na adres e-mail: info@skk.pl 
(odpowiemy natychmiast)

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 190  lub  online 

a dokumenty donieś później

 czesne 

 0 zł 

 rezerwacja miejsc do 03 04 2020 

Copyright © 2018 Designed By SKK