Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 1,5 roku (Kwalifikacje Zawodowe BPO.01)

Policealna Szkoła BHP

 

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 190 
lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Policealna Szkoła BHP
 

Czesne: 100 zł

Rezerwacja miejsc do: 07 12 2021
Zakończenie rekrutacji: 21 12 2021

Tytuł zawodowy: Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Kwalifikacje Zawodowe BPO.01)
Czas trwania szkoły: 1,5 roku / 3 semestry
Zajęcia odbywają się: dziennie, wieczorowo, weekendowo


Przyjmujemy również Słuchaczy na I, II, III semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Policealna Szkoła BHP prowadzi nabór na kierunek Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

SKK Uczymy już 25 lat – ponad 44 tyś absolwentów.

 • Świadectwo i Uprawnienia Państwowe ważne w UE.
 • Suplementy do dyplomu wydawane są w języku polskim i angielskim.
 • Tylko w SKK dużo zajęć praktycznych we własnych pracowniach (58 sal lekcyjnych).
 • Pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty komputerowe.
 • Zajęcia prowadzi kadra wykwalifikowanych wykładowców.
 • Egzamin zawodowy 100% zdawalności.
 • Najczęściej polecana Szkoła BHP w mieście.
 • U Nas uczą się całe rodziny.
 • Przyjmujemy też Słuchaczy na I, II, III semestr z innych szkół przez cały rok szkolny.

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole BHP SKK

SKK Bydgoszcz ul. Jagiellońska 4

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole BHP SKK

SKK Bydgoszcz ul. Jagiellońska 4

Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne w Policealnej Szkole BHP SKK

SKK Bydgoszcz ul. Jagiellońska 4

Szkoła Państwowa, Świadectwo Państwowe

Tytuł zawodowy: Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Czas trwania szkoły: 1,5 roku/ 3 semestry
Zajęcia odbywają się: dziennie, wieczorowo, weekendowo

Praca dla Ciebie po Szkole:

 • w każdej firmie - szkolenie BHP niezbędne jest dla wszystkich nowych pracowników 
 • instytucje zatrudniające ponad 100 osób 
 • organy nadzoru nad warunkami pracy (m.in. w Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Dozoru Technicznego) 
 • własna działalność gospodarcza z zakresie usług BHP
 • inne

Przedmioty teoretyczne realizowane w Szkole:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • podstawy prawa pracy 
 • techniczne bezpieczeństwo pracy 
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Przedmioty praktyczne realizowane w Szkole:

 • pracownia komunikacji interpersonalnej 
 • ocena ryzyka zawodowego
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez SKK
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim, po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoł

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.)
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji
 • Infolinia czynna w okresie pandemii do 19:00

Opłaty:

 • Czesne: 100 zł

Promocje:

Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 07 12 2021

10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole BHP SKK

SKK Bydgoszcz ul. Jagiellońska 4

Zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole BHP SKK

SKK Bydgoszcz ul. Jagiellońska 4

 czesne

 100 zł 
i brak wpisowego do 07 12 2021

INFOLINIA
czynna codziennie do 22:00
 695 390 190 

Szybki Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą.

 

Pielęgniarstwo - studia licencjackie
dzienne lub zaoczne

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

 

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

Absolwent może kontynuować naukę na studiach jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu ze zniżką na czesne -15%.

Zobacz ofertę

Zarezerwuj sobie miejsce
 695 390 190 
lub  online 
a dokumenty dostarcz później


Zapraszamy do zapisów online, telefonicznie lub osobiście przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9-19. Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo. 

Copyright © 2018 Designed By SKK