Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE
Studia mają charakter kwalifikacyjny

Rozpocznij Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 200 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2 800 zł do 20 09 2019
Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 20 09 2019  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja 14.09.2019
 
 
Aplikuj teraz
 727 440 040 lub online
a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 20 09 2019

Zapisując się na Studia Podyplomowe 
Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie drugi kierunek 20% taniej

lub Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego za 1900 zł 
lub Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Programowaniem za 2100 zł

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie:
Termin: 05.05.2019 r.
C
zesne 3 300 zł
Koniec rekrutacji: 27.04.2019 r. 

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie, ul. 27 grudnia 17, Poznań
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie, ul. 27 grudnia 17, Poznań

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Dołącz jeszcze do grupy!

Terminy zjazdów:

27.04.2019- 28.04.2019

18.05.2019- 19.05.2019

01.06.2019- 02.06.2019

22.06.2019- 23.06.2019

07.09.2019- 08.09.2019

05.10.2019- 06.10 2019

30.11.2019

Cel studiów:

Wyposażenie absolwentów, przyszłych nauczycieli,  w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych w nauczaniu przedmiotowym na drugim,  trzecim i czwartym etapie edukacyjnym.

Adresaci:

Absolwenci nienauczycielskich kierunków studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).
Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

 1. Kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczanych  przedmiotów lub prowadzonych zajęć specjalizacyjnych w szkołach i/lub do pracy w innych instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty.
 2. Absolwenci studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do nauczania na wszystkich poziomach w szkołach i instytucjach należących do systemu oświaty.

Zagadnienia programowe:

 • Psychologiczne podstawy edukacji
 • Teoretyczne podstawy wychowania 
 • Pedagogika ogólna
 • Specjalne potrzeby edukacyjne – obszary i formy pomocy dla ucznia i jego rodziny
 • Podstawy diagnozowania i poznawania ucznia
 • Komunikacja interpersonalna w edukacji
 • Dykcja i emisja głosu w zawodzie nauczyciela
 • Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji na danym etapie kształcenia
 • Praca nauczyciela na danym etapie kształcenia
 • Zagrożenia na danym etapie kształcenia
 • Zagadnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza ich terenem
 • Teorie wychowania i podstawy dydaktyki
 • Kształcenie dorosłych
 • Współczesne systemy edukacyjne
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Metodyka przedmiotu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Ewaluacja w placówkach edukacyjnych-ocenianie i diagnozowanie
 • Technologie informacyjne w pracy nauczyciela
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka pedagogiczna w szkole na danym etapie edukacyjnym (II)
 • Praktyka pedagogiczna w szkole na danym etapie edukacyjnym (III)
 • Praktyka pedagogiczna w szkole na danym etapie edukacyjnym (IV)

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

 Całkowity koszt: 
  3 200 zł  

Promocja do 20 09 2019  
 2 800 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online
a dokumenty donieś później
Copyright © 2018 Designed By SKK