Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

LOGOPEDIA
Studia mają charakter kwalifikacyjny

Rozpocznij Studia Podyplomowe Logopedia już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 727 440 040 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 4 500 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 4 000 zł do 03 09 2019
Czas trwania 4 semestry
Zakończenie rekrutacji 03 09 2019  (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja 14.09.2019
 
 
Aplikuj teraz
 727 440 040 lub online
a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 03 09 2019

Zapisując się na Studia Podyplomowe Logopedia drugi kierunek 20% taniej

lub Oligofrenopedagogika za 2000 zł 
lub Surdopedagogika i Tyflopedagogika za 2800 zł

Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następne terminy rozpoczęcia Studiów Logopedia:
Termin: 14.09.2019
Czesne:
4200 zł
Rekrutacja do: 10.09.2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia, ul. 27 grudnia 17, Poznań
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia, ul. 27 grudnia 17, Poznań

Czas trwania studiów: 4 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Dołącz jeszcze do grupy!

Terminy zjazdów:

18.05.2019- 19.05.2019

29.06.2019

07.09.2019- 08.09.2019

05.10.2019- 06.10.2019

09.11.2019- 10.11.2019

23.11.2019- 24.11.2019

07.12.2019- 08.12.2019

21.12.2019- 22.12.2019

05.01.2020

18.01.2020- 19.01.2020

Cel studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny

Studia podyplomowe kwalifikacyjne przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, filologicznym, z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do pracy w placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia zainteresowanych problematyką rozwoju mowy, odstępstw od normy rozwojowej oraz zagadnieniami terapii zaburzeń mowy.

Adresaci:

Słuchacze studiów podyplomowych Logopedia uzyskują kwalifikacje logopedy – osoby, która prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej.

Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony jako logopeda w przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz innego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, a także może otworzyć prywatną praktykę.

W trakcie trwania studiów podyplomowych należy zrealizować 100 godzin praktyk

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty:

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
  • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
  • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. 27 grudnia 17 (lok. 101)
Centrum Poznania

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  80 1090 1072 0000 0001 3570 5269

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Zarządzanie oświatą/Poznań)

Copyright © 2018 Designed By SKK