studia podyplomowe Medyczne o specjalizacji

TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ
Studia polecane przez specjalistów

Rozpocznij Studia Podyplomowe Terapeuta ds. Uzależnień w praktyce już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3800 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3000 zł do 17 09 2019 Czas trwania 3 semestry
Zakończenie rekrutacji 01 10 2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Pierwszy planowany zjazd 15 06 2019
 
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub online
a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 17 09 2019
Zapisując się na Studia Podyplomowe Terapeuta ds. Uzależnień drugi kierunek lub kurs 20% taniej. 
Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następny planowany termin rozpoczęcia Studiów z Terapeuta ds. Uzależnień w praktyce:
Termin: 21 09 2019 r.
C
zesne: 3600,- 
Koniec rekrutacji: 14 09 2019 r.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Terapeuta ds. Uzależnień, ul.Karmelicka 9, Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Terapeuta ds. Uzależnień, ul.Karmelicka 9, Warszawa

Czas trwania studiów: 3 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Dołącz jeszcze do tej grupy

Terminarz zjazdów:

23.02.2019

16.03.2019 – 17.03.2019

27.04.2019 – 28.04.2019

25.05.2019 – 26.05.2019

15.06.2019 – 16.06.2019

13.07.2019 – 14.07.2019

07.09.2019 – 08.09.2019

19.10.2019 – 20.10.2019

16.11.2019 – 17.11.2019

30.11.2019 – 01.12.2019

04.01.2020 – 05.01.2020

08.02.2020 – 09.02.2020

22.02.2020 - 23.02.2020

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu terapii uzależnień. Słuchacze zdobędą wiedzę oraz odpowiednie przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi. Poznają szereg technologii oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Dodatkowo zapoznają się z problematyką przemocy domowej oraz specyfiką funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików. Uczestnicy studiów z zakresu Terapii uzależnień uzyskają niezbędne kwalifikacje umożliwiające adekwatną profilaktykę społeczną oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Adresaci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców, doświadczonych Praktyków.

Przedmioty:

 • PSYCHOPATOLOGIA
 • KONTAKT TERAPEUTYCZNY
 • PROPEDAUTYKA UZALEŻNIEŃ, KWALIFIKACJA I MOTYWOWANIE DO LECZENIA, PRZEGLĄD TEORII ORAZ DIAGNOZA UZALEŻNIEŃ, ELEMENTY PSYCHOPATOLOGII
 • PODSTAWOWE MODELE TERAPII OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
 • PODSTAWOWE FORMY LECZENIA I REHABILITACJI UZALEŻNIEŃ,
 • MINIMALIZACJA SZKÓD ZDROWOTNYCH
 • PODSTAWOWE MODELE TERAPII OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
 • PODSTAWY PRACY INDYWIDUALNEJ Z PACJENTEM
 • TRENING INTERPERSONALNY
 • STANDARDY ZAWODOWE I ETYCZNE PRACY TERAPEUTY, ZESPÓŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TERAPEUTYCZNYM
 • TRENING INTERPSYCHICZNY
 • TRENING INTRAPSYCHICZNY
 • UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE NIEZBĘDNEW W PRACY TERAPEUTYCZNEJ
 • PIERWSZA POMOC W KRYZYSIE
 • SPECYGIKA PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z TZW. GRUPAMI SPECYFICZNYMI
 • UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE NIEZBĘDNEW W PRACY TERAPEUTYCZNEJ
 • PSYCHOPATOLOGIA
 • PROCEDURY I BADANIA EWALUACYJNE
 • PODSTAWY PRACY INDYWIDUALNEJ Z PACJENTEM
 • DIAGNOZA PROBLEMOWA
 • PODSTAWY PRACY METODĄ SPOŁECZNEJ TERAPEUTYCZNOŚCI
 • KONTAKT TERAPEUTYCZNY
 • PODSTAWY PRACY Z GRUPĄ , Z RODZINĄ

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9 oraz ul. Kasprzaka 24a
Centrum Warszawa

SANTANDER  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)

Copyright © 2018 Designed By SKK