studia podyplomowe Medyczne o specjalizacji

SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANASTEZJOLOGICZNEGO I INTESYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK

Studia polecane przez specjalistów medycyny

Rozpocznij Studia Podyplomowe Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 4900 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 4500 zł do 17 09 2019 Czas trwania 4 semestry
Zakończenie rekrutacji 15 08 2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany pierwszy zjazd 15 06 2019
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub online
a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 17 09 2019
Zapisując się na Studia Podyplomowe Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek drugi kierunek lub kurs 20% taniej. 
Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następny planowany termin rozpoczęcia Studiów z Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek:
Termin: 21 09 2019 r.
C
zesne: 5000,- 
Koniec rekrutacji: 08.12.2019 r.

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek, ul.Karmelicka 9, Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek, ul.Karmelicka 9, Warszawa

 

Czas trwania studiów: 2 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Przygotowanie pielęgniarki do prowadzenia, koordynowania, nadzorowania, pielęgnowania chorych znieczulanych i w stanie zagrożenia życia, zgodnie z najnowocześniejszymi metodami i technikami działań pielęgniarskich, oraz uzyskanie tytułu specjalisty. Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad chorym leczonym na oddziale intensywnej opieki

Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 820 godzin, w tym w części teoretycznej 225 godzin, w części praktycznej 595 godzin

Zagadnienia programowe:

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej terapii

Ratownictwo medyczne

Adresaci:

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014r.poz. 1435 z póżn. zm.) tj.: 
- Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu. 
- Posiadanie 2-letniego stażu pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat.
- Zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego dopuszczające do egzaminu państwowego:
Leczenie ran i  Wywiad i badanie fizykalne lub 
dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub 
zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne”, lub  
zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa począwszy od naboru 2012/2013.

Wykładowcy

Specjaliści, wykładowcy, praktycy z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszeniowa (do pobrania w biurze rekrutacji)
  • oryginał i ksero prawa do wykonywania zawodu
  • zaświadczenie o minimum 2 letnim stażu pracy (w ciągu ostatnich 5 lat)
  • potwierdzenie wpłaty 700 zł (w poczet I raty studiów)
  • zdjęcie legitymacyjne

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Podane czesne jest całkowitą opłatą za studia. Nie ma opłaty wpisowej!

Aby skorzystać z ceny promocyjnej zarezerwuj miejsce już teraz telefonicznie lub online. Zagwarantujemy wówczas zniżkę nawet jeśli umowę podpiszesz po okresie promocji.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9 oraz ul. Kasprzaka 24a
Centrum Warszawa

SANTANDER  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/trychologia/Warszawa)

Copyright © 2018 Designed By SKK