Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU

Studia mają charakter kwalifikacyjny

 

Rozpocznij Studia Podyplomowe NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3800
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3200 zł do 18 10 2019
Czas trwania 3 semestry (realizowane w 1 rok kalendarzowy) 
Zakończenie rekrutacji  
01 11 2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Pierwszy zjazd 15 06 2019
 
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
Oferta Specjalna
dla Kandydatów
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie + Nauczanie biologii i przyrody = 5500 zł ,-
Zyskujesz 900 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 18 10 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek Studiów Podyplomowych 20 % taniej   
Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następny planowany termin rozpoczęcia Studiów Podyplomowych NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU:
DATA I ZJAZDU 21 09 2019
Czesne: 3500 
Rekrutacja do 16 09 2019

Studia podyplomowe NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU

Studia podyplomowe w Centrum Warszawy

Czas trwania studiów: 3 semestry (realizowane w 1 rok kalendarzowy) 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 3-4 tygodnie

Harmonogram zjazdów: 

24.11.2018

08.12.2018 – 09.12.2018

19.01.2019 – 20.01.2019

16.02.2019 – 17.02.2019

23.03.2019 – 24.03.2019

27.04.2019 – 28.04.2019                       Dołącz jeszcze do tej grupy 

18.05.2019 – 19.05.2019

15.06.2019 – 16.06.2019

07.09.2019 – 08.09.2019

19.10.2019 – 20.10.2019

Cel studiów:

Studia wyposażą Słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności do prowadzenia przedmiotu przyroda i biologia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla absolwentów kierunków pedagogika, ochrona środowiska, przyrodoznawstwo itp.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Studia są kwalifikacyjne zgodne z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończeniu studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Przedmioty:

• Biotechnologia

• Podstawy chemii w nauczaniu biologii

• Dydaktyka przedmiotów przyrodniczych

• Technologia informacyjna o naukach przyrodniczych

• Botanika ogólna i systematyczna

• Fizjologia zwierząt (z człowiekiem)

• Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia w naukach przyrodniczych

• Fizjologia roślin

• Podstawy wiedzy przyrodniczej w zakresie geografii

• Metodyka nauczania biologii i przyrody w szkole podstawowej

• Mechanizmy ewolucji

• Metodyka nauczania biologii i przyrody w szkole podstawowej

• Podstawy wiedzy przyrodniczej w zakresie chemii

• Metodyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej

• Anatomia człowieka

• Doświadczenia w kształceniu przyrodniczym

• Genetyka

• Ekologia

• Mikologia

• Botanika ogólna

• Biologia komórki

• Ochrona przyrody

• Zoologia systematyczna bezkręgowców i kręgowców

Wymagane dokumenty: 

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
  • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
  • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) 
  • kserokopia przygotowania pedagogicznego

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
  • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9 oraz ul. Kasprzaka 24a Warszawa

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245 

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Pedagogikaspecjalna/Warszawa)

 Całkowity koszt: 
  3800  

Promocja do 18 10 2019
 3200 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub online
a dokumenty donieś później
Copyright © 2018 Designed By SKK