Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

Logopedia

Studia mają charakter kwalifikacyjny

 

Rozpocznij Studia Podyplomowe

Logopedia

już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 5500
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 4500 zł do 20 09 2019
Zakończenie rekrutacji 04 10 2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Pierwszy planowany zjazd 16 06 2019
 
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
Oferta Specjalna
dla Kandydatów
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie + Logopedia = 6800 zł ,-
Zyskujesz 900 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 08 03 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek Studiów Podyplomowych 20 % taniej   
Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następny planowany termin rozpoczęcia Studiów Podyplomowych Logopedia:
DATA I ZJAZDU 21.09.2019
Czesne: 4600 
Rekrutacja do 10.09.2019

Studia podyplomowe Logopedia Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Logopedia

Studia podyplomowe w Centrum Warszawy

Czas trwania studiów: 4 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co ok. 3 tygodnie

Harmonogram zjazdów: 

16.12.2018

12.01.2019 – 13.01.2019

09.02.2019 – 10.02.2019

30.03.2019 – 31.03.2019

06.04.2019 – 07.04.2019

25.05.2019 – 26.05.2019

22.06.2019 – 23.06.2019

20.07.2019 – 21.07.2019                       Dołącz jeszcze do tej grupy 

14.09.2019 – 15.09.2019

05.10.2019 – 06.10.2019

23.11.2019 – 24.11.2019

14.12.2019 – 15.12.2019

11.01.2020 – 12.01.2020

08.02.2020 – 09.02.2020

14.03.2020 – 15.03.2020

18.04.2020 – 19.04.2020

23.05.2020 – 24.05.2020

06.06.2020 – 07.06.2020

11.07.2020 – 12.07.2020

12.09.2020 – 13.09.2020

10.10.2020 – 11.10.2020

07.11.2020 – 08.11.2020

05.12.2020 – 06.11.2020

Cel studiów:

Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony jako logopeda w przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz innego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, a także może otworzyć prywatną praktykę.

W trakcie trwania studiów podyplomowych należy zrealizować 100 godzin praktyk.

Adresaci:

Studia mają charakter kwalifikacyjny

Studia podyplomowe kwalifikacyjne przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, filologicznym, z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do pracy w placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia zainteresowanych problematyką rozwoju mowy, odstępstw od normy rozwojowej oraz zagadnieniami terapii zaburzeń mowy.

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Studia są kwalifikacyjne zgodne z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończeniu studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Wykładowcy: 

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych doradców, dydaktyków, trenerów.

Przedmioty obejmują:

  • fonetykę i fonologię języka polskiego
  • kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
  • biomedyczne podstawy logopedii
  • psychologię rozwojową
  • psychologię kliniczną
  • pedagogikę specjalną
  • diagnozę, profilaktykę i terapię logopedyczną (dyslaksię)
  • oligofrenologopedię
  • surdologopedię
  • neurologopedię
  • jąkanie
  • logorytmikę
  • emisję i higienę głosu
  • komunikację alternatywną i wspomagającą
  • metodykę pracy logopedycznej
  • praktykę logopedyczną

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • Wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP
 • Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest zdany egzamin końcowy, który utrwala i systematyzuję wiedzę zdobytą  na wykładach i ćwiczeniach.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Podane czesne jest całkowitą opłatą za studia. Nie ma opłaty wpisowej!

Aby skorzystać z ceny promocyjnej zarezerwuj miejsce już teraz telefonicznie lub online. Zagwarantujemy wówczas zniżkę nawet jeśli umowę podpiszesz po okresie promocji.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9oraz ul. Kasprzaka 24a w Warszawie

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Pedagogikaspecjalna/Warszawa)

 Całkowity koszt: 
 5500  

Promocja do 20 09 2019
 4500 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub online
a dokumenty donieś później
Copyright © 2018 Designed By SKK