Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

Historia i WOS - Przygotowanie do nauczanie kolejnego przedmiotu 

Studia mają charakter kwalifikacyjny

Rozpocznij Studia Podyplomowe Historia i WOS - Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3800
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3200 zł do 17 09 2019
Czas trwania 3 semestry (realizowane w 1 rok kalendarzowy)
Zakończenie rekrutacji 01 10 2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Pierwszy planowany zjazd 15 06 2019
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
Oferta Specjalna
dla Kandydatów
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie + Historia i WOS - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu = 5500 zł ,-
Zyskujesz 900 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 17 09 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek Studiów Podyplomowych 20 % taniej   
Skorzystaj z okazji
 Zadzwoń lub Zapisz się online

Następny planowany termin rozpoczęcia Studiów Podyplomowych Historia i WOS - Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu: 
DATA I ZJAZDU 21 09 2019
Czesne: 3500 
Rekrutacja do 10 09 2019

Studia podyplomowe Historia i WOS - Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu, Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Historia i WOS - Przygotowanie di nauczania kolejnego przedmiotu

Studia podyplomowe w Centrum Warszawy

Czas trwania studiów: 3 semestry (realizowane w 1 rok kalendarzowy)

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 3-4 tygodnie

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu Historii i Wiedzy o Społeczeństwie, a także uaktualnienie oraz rozszerzenie wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół.

Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki pedagogiczne, odbywane przez słuchaczy studiów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, pragnących uzyskać kwalifikacje uprawniające do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. 

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Studia są kwalifikacyjne zgodne z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończeniu studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

 

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

Przedmioty:

 • Dydaktyka historii w szkole podstawowej

 •  Dydaktyka historii w szkole ponadpodstawowej

 •  Dydaktyka WOS w szkole podstawowej

 •  Dydaktyka WOS w szkole ponadpodstawowej

 •  Pomoce dydaktyczne wykorzystywane na lekcjach historii i WOS

 •  Warsztat nauczyciela historii i WOS

 •  Historia starożytna (powszechna i ziem polskich)

 •  Historia średniowiecza (powszechna i ziem polskich)

 •  Historia nowożytna powszechna

 •  Wiek XIX – czas postępu, rozwój nauki i techniki

 •  Dwudziestolecie międzywojenne (na świecie i ziemiach polskich)

 •  Polska i świat po 1945 r.

 •  Historia gospodarcza

 •  Demokracja: tradycje i perspektywy

 •  Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie

 •  Społeczeństwo obywatelskie

 •  Media w społeczeństwie XXI wieku

 •  Współczesne systemy polityczne i partyjne, system polityczny RP

 •  Samorząd terytorialny i polityka lokalna

 •  Konstytucyjny system organów państwa

 •  Historia integracji europejskiej

 •  Historia polityczna Polski XX wieku

  PRAKTYKA:

 •  Historia w szkole podstawowej: 30 h

 •  Historia w szkole ponadpodstawowej: 30 h

 •   WOS w szkole podstawowej: 20 h

 •  WOS w szkole ponadpodstawowej: 40 h

Wymagane dokumenty: 

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (suplement do dyplomu, akt nadania stopnia awansu nauczycielskiego, dyplom ukończenia kursu lub studiów podyplomowych - kwalifikacje pedagogiczne)
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) 

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Podane czesne jest całkowitą opłatą za studia. Nie ma opłaty wpisowej!

Aby skorzystać z ceny promocyjnej zarezerwuj miejsce już teraz telefonicznie lub online. Zagwarantujemy wówczas zniżkę nawet jeśli umowę podpiszesz po okresie promocji.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9 oraz ul.Kasprzaka 24a w Warszawie

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Pedagogikaspecjalna/Warszawa)

 Całkowity koszt: 
  3800  

Promocja do 17 09 2019
 3200 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub online
a dokumenty donieś później
Copyright © 2018 Designed By SKK