Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

Edukacja integracyjna i włączająca

Studia mają charakter kwalifikacyjny

 

Rozpocznij Studia Podyplomowe

Edukacja integracyjna i włączająca

już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3800
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 3400 zł do 18 10 2019
Czas trwania 3 semestry (realizowane w 1 rok kalendarzowy) 
Zakończenie rekrutacji 01 11 2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowanypierwszy zjazd 15 06 2019
 
 
Aplikuj teraz
 533 995 800 lub online

a dokumenty donieś później

Studia podyplomowe Edukacja integracyjna i włączająca Warszawa
Rekrutacja i Zapisy:

Edukacja integracyjna i włączająca

Studia podyplomowe w Centrum Warszawy

Czas trwania studiów: 3 semestry (realizowane w 1 rok kalendarzowy) 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 3-4 tygodnie

Harmonogram zjazdów: 

08.12.2018

19.01.2019 – 20.01.2019

16.02.2019 – 17.02.2019

23.03.2019 – 24.03.2019

27.04.2019 – 28.04.2019

18.05.2019 – 19.05.2019                   Dołącz jeszcze do tej grupy 

15.06.2019 – 16.06.2019

07.09.2019 – 08.09.2019

19.10.2019 – 20.10.2019

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów, kadry dydaktycznej do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach kształcenia integracyjnego. Celem jest również zapewnienie teoretycznego i praktycznego przygotowania Słuchaczy do racjonalnego wspomagania  i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze SPE zgodnie z jego potencjałem rozwojowym.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla nauczycieli wszystkich kierunków, rodziców pedagogów, wychowawców praz pracowników wszelakich placówek wspomagających dla osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach kształcenia integracyjnego.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Studia są kwalifikacyjne zgodne z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończeniu studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Przedmioty:

• PSYCHOLOGIA KLINICZNA Z ELEMENTAMI PSYCHOPATOLOGII

• TERAPIA PEDAGOGICZNA

• RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

• EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA

• METODYKA PRACY Z UCZNIEM ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM I NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE

• PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA

• PEDAGOGIKA SPECJALNA

• MODELE POMOCY UCZNIOM O SPECJALNYCH POTZREBACH, W TYM ZDOLNEMU

• KONSTRUOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW

• METODYKA PRACY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ Z UCZNIEM Z ZABURZENIAMI MOWY

• KOMPETENCJE PEDAGOGA SPECJALNEGO

• PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO I ALFABETU LORMA

• METODYKA PRACY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ Z UCZNIEM Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI I PSYCHICZNYMI

• METODYKA PRACY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ Z UCZNIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

• METODYKA PRACY Z UCZNIEM NIESŁYSZĄCYM I SŁABOSŁYSZĄCYM

• METODYKA PRACY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ Z UCZNIEM Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU

• DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO I JEGO POTRZEB

• METODYKA PRACY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ Z UCZNIEM NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZĄCYM

• METODYKA PRACY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

• WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Z AUTYZMEM

• METODYKA PRACY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ Z UCZNIEM Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

• TYFLOPEDAGOGIKA

• SURDOPEDAGOGIKA

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • Wniosek o przyjęcie na studia do pobrania w Rektoracie,
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia),
 • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP
 • Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest zdany egzamin końcowy, który utrwala i systematyzuję wiedzę zdobytą  na wykładach i ćwiczeniach
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Karmelicka 9 oraz ul. Kasprzaka 24a w Warszawie

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU
SANTANDER  49 1090 1072 0000 0001 3570 5245

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Pedagogikaspecjalna/Warszawa)

 Całkowity koszt: 
  3800  

Promocja do 18 10 2019
 3400 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
 533 995 800 lub online
a dokumenty donieś później
Copyright © 2018 Designed By SKK