studia podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji

 

baner vademecum strona

 

Filozofia dla nauczycieli

Rozpocznij Studia Podyplomowe Filozofia dla nauczycieli już dziś

 

Zarezerwuj sobie miejsce:

a dokumenty donieś później

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych  3 400 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2 800 zł do 22 10 2019
Czas trwania 2 semestry
Zakończenie rekrutacji 05 11 2019
Planowany zjazd i inauguracja 16.11.2019 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Studia odbywają się w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 4 Centrum Bydgoszczy

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 22 10 2019

Zapisując się na Studia Podyplomowe Filozofia dla nauczycieli

 • następny kierunek 20% taniej
 • lub 10% zniżki na całą ofertę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu (nie łączy się z innymi promocjami).

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych)

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 23.11.2019
Czesne:
3100 zł
Rekrutacja do: 20.11.2019

Biuro Rekrutacji

Centrum Studiów Podyplomowych Vademecum SKK
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jagiellońska 4 (I piętro)
Centrum Bydgoszczy

pn-pt: 8:00-18:00
sobota: 9:00-14:00

Tel.: 691 100 001

zapytania można również kierować na adres e-mail: rekrutacja@wsnoz.pl
(odpowiemy natychmiast)

Cel Studiów:

Studia mają na celu m.in. pogłębić i usystematyzować wiedzę słuchaczy na temat filozofii i jej związku z problemami współczesnego świata, jak również umożliwić im prowadzenie zajęć w szkołach z filozofii. Podczas zajęć omawiane będę zagadnienia z historii filozofii, metodologii nauk oraz aktualne zagadnienia etyczne i bioetyczne. Szczególny nacisk położony jest na umiejętność rekonstrukcji tez filozoficznych przedstawianych przez innych i obronę własnych poglądów filozoficznych.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Absolwent potrafi m.in.: samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł oraz posługiwać się w sposób zintegrowany wiedzą i umiejętnościami z zakresu filozofii i etyki, a także normami prawnymi, organizacyjnymi i zawodowymi, poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną, etyczną i bioetyczną. Potrafi stosować wybrane najważniejsze metody prowadzenia zajęć z filozofii. Potrafi zbudować konspekt zajęć zgodnych z wymaganiami programowymi. Potrafi zweryfikować wiedzę ucznia przy użyciu różnych narzędzi (test, wypracowanie, prezentacja).

Zagadnienia programowe:

 • Wprowadzenie do filozofii 

 • Podstawy dydaktyki

 • Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

 • Filozofia nowych mediów

 • Elementy metodologii nauki

 • Metodyka analizy tekstu filozoficznego

 • Historia filozofii cz. I

 • Metafizyka

 • Filozofia człowieka 

 • Podstawy bioetyki

 • Dydaktyka nauczania filozofii

 • Metody aktywizujące w nauczaniu filozofii

 • Metoda projektów w nauczaniu filozofii

 • Historia filozofii cz. II

 • Logika jako dział filozofii; podstawowe kategorie logiczne

 • Kultura logiczna i sposoby argumentowania

 • Podstawa programowa a program nauczania filozofii

 • Wybrane problemy filozoficzne współczesnego świata

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu filozofii.

 

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu,
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora

Opłaty:

Całkowity koszt Studiów 3 400
Promocja do 22 10 2019 2 800 zł

Promocje:

Ważny do 22 10 2019

Zapisując się na Studia Podyplomowe Filozofia dla nauczycieli:

 • następny kierunek 20% taniej,
 • lub 10% zniżki na całą ofertę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu (nie łączy się z innymi promocjami).

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych)

Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.
95 1090 1072 0000 0001 3443 2359

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/filozofia/Bydgoszcz)

Biuro Rekrutacji

Centrum Studiów Podyplomowych Vademecum SKK
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jagiellońska 4 (I piętro)
Centrum Bydgoszczy

pn-pt: 8:00-18:00
sobota: 9:00-14:00

Tel.: 691 100 001

zapytania można również kierować na adres e-mail: rekrutacja@wsnoz.pl
(odpowiemy natychmiast)

Zobacz zdjęcia z zajęć:

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 22 10 2019

Zapisując się na Studia Podyplomowe Filozofia dla nauczycieli:

 • następny kierunek 20% taniej,
 • lub 10% zniżki na całą ofertę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu (nie łączy się z innymi promocjami).

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych)

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

 Zarezerwuj sobie miejsce 

 a dokumenty donieś później 

Copyright © 2018 Designed By SKK