Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji
 
baner vademecum strona
 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE
Studia polecane przez nauczycieli

Rozpocznij Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne już dziś
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 3 300 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 2 300 zł do 20 09 2019
Czas trwania 3 semestry (realizowane w rok kalendarzowy)
Zakończenie rekrutacji 20 09 2019
(Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany pierwszy zjazd 21.09.2019 r. godz. 11:30
 
Aplikuj teraz
661 124 500 lub online
a dokumenty donieś później
Bonus Specjalny
ważny do 20 09 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Integracji Sensorycznejza 550 

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub online
Następne terminy rozpoczęcia Studiów z Przygotowania Pedagogicznego (...):
Termin: 19.10.2019
Czesne: 3 300 
Koniec rekrutacji:20 09 2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 3 semestry (realizowane w rok kalendarzowy)

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 3 tygodnie

Cel studiów:

Wyposażenie absolwentów, przyszłych nauczycieli,  w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych w nauczaniu przedmiotowym na drugim,  trzecim i czwartym etapie edukacyjnym.

Adresaci:

Absolwenci nienauczycielskich kierunków studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Absolwenci:

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

 1. Kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczanych  przedmiotów lub prowadzonych zajęć specjalizacyjnych w szkołach i/lub do pracy w innych instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty.
 2. Absolwenci studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do nauczania na wszystkich poziomach w szkołach i instytucjach należących do systemu oświaty.

Wykładowcy: 

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów.

Przedmioty:

 • Psychologiczne podstawy edukacji
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Pedagogika ogólna
 • Podstawy diagnozowania i poznawania ucznia
 • Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji na danym etapie kształcenia
 • Dykcja i emisja głosu w zawodzie Nauczyciela
 • Komunikacja interpersonalna w edukacji
 • Zagadnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem
 • Praca Nauczyciela na danym etapie kształcenia
 • Zagrożenia na danym etapie kształcenia
 • Etyka zawodu Nauczyciela
 • Podstawy dydaktyki
 • Kształcenie dorosłych
 • Współczesne systemy edukacyjne
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Metodyka przedmiotu
 • Ewaluacja w placówkach edukacyjnych
 • Metody aktywizujące w nauczaniu
 • Środki dydaktyczne w nauczaniu
 • Specjalne potrzeby edukacyjne - obszary i formy pomocy
 • Technologie informacyjne w pracy Nauczyciela
 • Praktyka pedagogiczno-dydaktyczna (150h)

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Przygotowanie Pedagogiczne/Łódź)

 Całkowity koszt: 
  3 300 zł 

Promocja do 20 09 2019  
 2 300 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub online
a dokumenty donieś później
Copyright © 2018 Designed By SKK