Image

Studia Podyplomowe Medyczne o specjalizacji
Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla Pielęgniarek
Rozpocznij Studia Podyplomowe Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego dla Pielęgniarek już dziś!

 Zarezerwuj sobie miejsce 661 124 500 a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu..

Image
Image

Rekrutacja trwa

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych 6 900 zł

Promocja czesnego 5 900 zł i rezerwacja miejsc do 08 12 2023

Czas trwania: 4 semestry
Zakończenie rekrutacji: 22 12 2023
Pierwszy zjazd: 26.01.2019r (Dołącz jeszcze do tej grupy!)

Bonus Specjalny dla Kandydatów

Ważny do 08 12 2023

Zapisując się na Studia Podyplomowe Dla Pielęgniarek - Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkoligicznego drugi kierunek 20% taniej.

(Bonus specjalny dotyczy również ofert dla Szkół oraz Grup Zorganizowanych)

a także:

Kurs I Pomocy Przedmedycznej: 100 zł

Kurs Dietoterapii: 250 zł

Rozpoczęcie kolejnej Edycji Studiów Podyplomowych

Termin: 15.03.2019r.
Czesne: 5 200 zł
Koniec rekrutacji: 01.03.2019r.

Cel Studiów:

Celem studiów jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i uzyskanie tytułu specjalisty

Łączna liczba godzin wynosi 1.110 godzin dydaktycznych. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin. Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 780 godzin, w tym: część teoretyczna 430 godzin, część praktyczna 350 godzin

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Pielęgniarstwa.

Absolwent umie:

Ocenić stan biologiczny i sytuację psychospołeczną pacjenta leczonego zachowawczo, wykorzystując wszystkie możliwe źródła informacji. Wykonać badanie fizykalne i ocenić stan pacjenta. Rozpoznać stany zagrożenia życia i niezwłocznie podjąć działania ratownicze. Określić priorytety w odniesieniu do pacjenta i grupy pacjentów leczonych zachowawczo. Zaplanować krótko- i długofalową opiekę nad pacjentem. Zrealizować i ocenić działania pielęgniarskie
Dobierać metody postępowania pielęgniarskiego do indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta. Modyfikować działania pielęgniarskie stosownie do zmieniającego się stanu pacjenta. Dobrać model organizacyjny i teoretyczny opieki pielęgniarskiej do sytuacji pacjenta. Wspierać pacjenta i jego rodzinę w chorobie i niepełnosprawności. Prowadzić rehabilitację przyłóżkową oraz uczestniczyć w rehabilitacji realizowanej przez zespół interdyscyplinarny. Dobrać i stosować właściwe techniki kontaktu terapeutycznego z pacjentem. Opracowywać i wdrażać standardy pielęgniarskie. Przygotować chorego do samoopieki i samopielęgnacji, a rodzinę do sprawowania opieki nieprofesjonalnej. Ocenić deficyt w zakresie samoopieki. Ocenić jakość opieki pielęgniarskiej. Monitorować jakość świadczonej opieki pielęgniarskiej. Współuczestniczyć w tworzeniu lokalnych programów profilaktycznych w ochronie zdrowia. Świadczyć specjalistyczną opiekę pielęgniarską zgodną ze standardami przyjętymi w pielęgniarstwie zachowawczym
Kierować własnym rozwojem zawodowym

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.
 • Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 5 900 zł
 • Promocja do 08 12 2023 4 900 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 

  08 12 2023

  Zapisując się na Studia Podyplomowe Dla Pielęgniarek - Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

BANK SANTANDER  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia (np. Jan Kowalski/Specjalizacja Onkologiczna/Łódź)

Cel Studiów:


Celem szkolenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i uzyskanie tytułu specjalisty

Czas trwania specjalizacji

Łączna liczba godzin wynosi 1.110 godzin dydaktycznych

Łączna liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin

Łączna liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 780 godzin, w tym: część teoretyczna 430 godzin, część praktyczna 350 godzin

Wykładowcy:


Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Pielęgniarstwa

Absolwent umie:

Ocenić stan biologiczny i sytuację psychospołeczną pacjenta leczonego zachowawczo, wykorzystując wszystkie możliwe źródła informacji
Wykonać badanie fizykalne i ocenić stan pacjenta
Rozpoznać stany zagrożenia życia i niezwłocznie podjąć działania ratownicze
Określić priorytety w odniesieniu do pacjenta i grupy pacjentów leczonych zachowawczo
Zaplanować krótko- i długofalową opiekę nad pacjentem
Zrealizować i ocenić działania pielęgniarskie
Dobierać metody postępowania pielęgniarskiego do indywidualnych potrzeb i stanu pacjenta
Modyfikować działania pielęgniarskie stosownie do zmieniającego się stanu pacjenta
Dobrać model organizacyjny i teoretyczny opieki pielęgniarskiej do sytuacji pacjenta
Wspierać pacjenta i jego rodzinę w chorobie i niepełnosprawności
Prowadzić rehabilitację przyłóżkową oraz uczestniczyć w rehabilitacji realizowanej przez zespół interdyscyplinarny
Dobrać i stosować właściwe techniki kontaktu terapeutycznego z pacjentem
Opracowywać i wdrażać standardy pielęgniarskie
Przygotować chorego do samoopieki i samopielęgnacji, a rodzinę do sprawowania opieki nieprofesjonalnej
Ocenić deficyt w zakresie samoopieki
Ocenić jakość opieki pielęgniarskiej
Monitorować jakość świadczonej opieki pielęgniarskiej
Współuczestniczyć w tworzeniu lokalnych programów profilaktycznych w ochronie zdrowia
Świadczyć specjalistyczną opiekę pielęgniarską zgodną ze standardami przyjętymi w pielęgniarstwie zachowawczym
Kierować własnym rozwojem zawodowym

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001r.
 • Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.
 • Zniżki dla absolwentów i słuchaczy SKK
 • *Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora
Opłaty:
 • Całkowity koszt Studiów 4 300 zł
 • Promocja do 28 08 2018 3 400 zł
Promocje:
 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 28 08 2018:
  Zapisując się na Studia Podyplomowe Dla Pielęgniarek - Specjalizacja w Dziedzinie Pielęgniarstwa Internistycznego drugi kierunek 20% taniej.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP - nawet do 80%!   
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  84 1090 1072 0000 0001 3570 5294
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
Jan Kowalski/Specjalizacja onkologiczna/Toruń
Image

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3. (parter)
pn-pt: 10:00 - 18:00

sobota: 9:00 - 15:00

Tel.: 661 124 500

zapytania można również kierować na adres e-mail: studia@skk.pl

(odpowiemy natychmiast)

Copyright © 2018 Designed By SKK