nabór na Studia Podyplomowe Medyczne
Osoba Wykwalifikowana
w Przemyśle Farmaceutycznym
Nabór na Rok Akademicki 2019/20 trwa
Inauguracja i pierwsze zajęcia 14.09.2019

Studiuj Podyplomowo i zdobądź uprawnienia Osoby Wykalifikowanej w Przemyśle Farmaceutycznym
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500
 lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

 

Osoba Kwalifikowana w Przemyśle Farmaceutycznym
Studia Podyplomowe
 

Całkowity koszt studiów: 12 500 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego: 9 600 zł do 19 12 2023
Czas trwania:
2 semestry
Zakończenie rekrutacji: 19 12 2023
 (Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany zjazd i inauguracja: 14.09.2019

Ważne:

 • Aby skorzystać z promocji na czesne wymagana jest rezerwacja miejsca w okresie obowiązywania promocji.
 • Absolwenci otrzymują uprawnienia Osoby Wykwalifikowanej (zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw art.48)

Informacja i rezerwacja miejsc:
 661 124 500
 lub  online 

Inauguracja Roku Akademickiego 18/19

fotorelacja z wydarzenia

Bonus Specjalny
ważny do 19 12 2023

Przy zapisie Drugi Kierunek 20 % taniej

Skorzystaj z okazji

 661 124 500 lub  online 

Następne terminy rozpoczęcia
Osoba Wykwalifikowana w Przemyśle Farmaceutycznym
Studia Podyplomowe
Inauguracja i pierwsze zajęcia: 14.09.2019

Zajęcia Praktyczne

na kierunku Nowoczesna Kosmetologia Estetyczna

Zajęcia Praktyczne

na kierunku Nowoczesna Kosmetologia Estetyczna
Rekrutacja i Zapisy:

Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500
 lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.

Czas trwania studiów: 2 semestry
System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie
 
Cel Studiów:
Studia podyplomowe na kierunku Osoba Wykwalifikowana w Przemyśle Farmaceutycznym przygotowują do objęcia i sprawowania odpowiedzialnych funkcji w przemyśle farmaceutycznym i instytucjach sektora farmaceutycznego. Dają możliwość nabycia lub poszerzenia wiedzy z zakresu farmacji, systemów jakości, produkcji, zarządzania i marketingu oraz prawa farmaceutycznego i medycznego.
 
Adresaci:

Studia skierowane są do osób przygotowujących się do pełnienia kluczowej roli w zakładach farmaceutycznych lub osób zatrudnionych jako „Osoby wykwalifikowane” (zajmujących się kontrolą jakości i certyfikowaniem produktów leczniczych), które muszą w ciągu 6 lat uzupełnić kwalifikacje o znajomość konkretnych przedmiotów.

Kandydaci:

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra na jednym z następujących kierunków: biologia, farmacja, analityka medyczna, biotechnologia, chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa albo posiadać ukończone studia wyższe na kierunku lekarskim albo kierunku weterynaria. Warunkiem koniecznym jest posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie takich przedmiotów jak: biologia, biotechnologia, mikrobiologia, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, chemia analityczna, fizyka lub biofizyka.

Absolwenci:

Absolwenci studiów podyplomowych „Osoba Wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym” uzyskują wiedzę i przygotowanie do pełnienia funkcji w przedsiębiorstwach farmaceutycznych w zakresie m.in.:

 • obowiązków Osoby Wykwalifikowanej (zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw art.48)
 • kontroli jakości i systemu zapewnienia jakości
 • nadzorowanie procesów produkcji
 • technologii wytwarzania produktów leczniczych
 • metod oceny jakości substancji
 • zasad planowania i prowadzenia audytów
 • nadzorowania prac badawczo-rozwojowych nad nowoczesnymi postaciami leku przygotowania dokumentacji rejestracyjnej.
Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z dziedziny farmacji przemysłowej zarówno przez wykładowców akademickich jak również przez praktyków zatrudnionych w firmach farmaceutycznych i jednostkach certyfikujących.

Wymagane Dokumenty:
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
 • potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty) .

Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.


Zajęcia odbywają się w:

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Kosmetologia/Lodz)

 czesne

 9 600 zł 
promocja do 19 12 2023

Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500
 lub  online 
a dokumenty dostarcz później

Biuro Rekrutacji już otwarte. Zapraszamy do zapisów osobiście lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 9 - 18.
Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Copyright © 2018 Designed By SKK