Studia Podyplomowe Pedagogiczne o specjalizacji
 
baner vademecum strona
 

LOGOPEDIA
Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Rozpocznij Studia Podyplomowe Logopedia już dziś
 
 
Zarezerwuj sobie miejsce
 661 124 500 lub online

a dokumenty donieś później
 
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON
Całkowity koszt studiów 5 500 zł
Rezerwacja miejsc i promocja czesnego 4 450 zł do 18 10 2019
Czas trwania 4 semestry
Zakończenie rekrutacji 01 11 2019 
(Dołącz jeszcze do tej grupy)
Planowany pierwszy zjazd 21.09.2019 r. godz. 11:00
 
Aplikuj teraz
661 124 500 lub online
a dokumenty donieś później
Oferta Specjalna
dla osób bez przygotowania pedagogicznego
Studiuj jednocześnie "Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczycielskie" i "Logopedia" za 6 050 zł.
Zyskujesz 500 zł i I semestr nauki.
Bonus Specjalny
ważny do 18 10 2019
Przy zapisie Drugi Kierunek  20 % taniej   

lub Kurs Języka Migowego za 600 zł
lub Kurs Integracji Sensorycznej za 550 zł  

Skorzystaj z okazji
661 124 500 lub online
Następne terminy rozpoczęcia Studiów Logopedia:
Termin: 19.10.2019
Czesne: 5 500 
Koniec rekrutacji: 19.10.2019

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Rekrutacja i Zapisy:

Zajęcia Praktyczne

Na kierunku Logopedia,ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)

Czas trwania studiów: 4 semestry 

System zajęć: zaoczny (sobota, niedziela), zjazdy co 2-3 tygodnie

Cel studiów:

Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony jako logopeda w przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz innego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, a także może otworzyć prywatną praktykę.

Adresaci:

Studia podyplomowe kwalifikacyjne przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym magisterskim pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, filologicznym, z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do pracy w placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia zainteresowanych problematyką rozwoju mowy, odstępstw od normy rozwojowej oraz zagadnieniami terapii zaburzeń mowy.

Wykładowcy: 

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych doradców, dydaktyków, trenerów.

Przedmioty:

- Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu, głosu i mowy
- Podstawy ortodoncji i profilaktyki wad zgryzu
- Fonetyka i fonologia języka polskiego
- Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
- Kultura żywego słowa z elementami ortodoncji
- Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej
- Podstawy foniatrii
- Wprowadzenie do logopedii
- Diagnoza, profilaktyka i terapia dyslalli
- Emisja i higiena głosu
- Afazja - diagnoza i terapia
- Morfologia, składnia, semantyka języka polskiego
- Specyficzne trudności w uczeniu się
- Warsztat pracy logopedy
- Podstawy psycholingwistyki
- Wczesna interwencja logopedyczna z profilaktyką zaburzeń rozwoju mowy
- Audiologia pedagogiczna
- Komunikacja alternatywna i wspomagająca
- Logorytmika
- Metodyka pracy logopedycznej
- Oligofrenologopedia
- Surdologopedia
- Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
- Etyka zawodu logopedy
- Niepłynność mowy i jąkanie - diagnoza i terapia
- Zaburzenia mowy u osób psychicznie chorych
- Podstawy neurologopedii
- Autyzm, mutyzm - elementy diagnozy i terapia
- Profilaktyka logopedyczna
- Psychiartria i neurologia dziecięca
- Pomoce mulimedialne w pracy logopedy

Praktyka logopedyczna - 120h


Wymagane dokumenty:
 

  • dowód tożsamości - do wglądu
  • formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji,
  • dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia), - można dostarczyć w terminie późniejszym
  • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
  • potwierdzenie wpłaty 1200 zł (na poczet pierwszej raty)

Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny,
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
    Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "VADEMECUM"
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 0.3.(parter)
Centrum Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  61 1090 1072 0000 0001 3570 5223
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kierunek i miasto kształcenia
(np. Jan Kowalski/Logopedia/Łódź)

 Całkowity koszt: 
  5 500 zł 

Promocja do 18 10 2019  
 4 450 zł 

Inni wybrali również:

Zarezerwuj sobie miejsce
661 124 500  lub online
a dokumenty donieś później
Copyright © 2018 Designed By SKK