#1 Szkoły dla Dorosłych w Polsce

STREFA SŁUCHACZA
SKK Łódź

Szanowni Słuchacze!
??ł?????? ????????? ?? ??????????? ???????????.
Celem jest wyłonienie najlepiej ocenianych przez Słuchaczy Szkół Policealnych nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne w minionym roku kalendarzowym.
?ł???????? ???? ?? ??.?? ?? ??????? ??:??
Głosować można dwojako: ??
☑Stacjonarnie – poprzez wrzucenie losu do skrzynki znajdującej się naprzeciwko sekretariatu.
Jeden słuchacz może oddać jeden głos. ??

 

Szanowni Państwo,

wracamy do tradycyjnego Zakończenia szkoły dla Absolwentów i w dniu 26.06.2021 rok odbędzie się zakończenie nauki w szkole.
Uroczyste rozdanie świadectw oraz pożegnanie w salach z nauczycielami, odbędzie się zgodnie z poniższą tabelą.

grupa godzina SALA
PSM PSAS PSHS PSOM 10:00 11
PSSM PSPS PSK 11:00 11
     

Na samym początku spotkają się Państwo w sali 11 na część oficjalną a następnie rozejdą się Państwo z nauczycielami do sal, gdzie otrzymają Państwo świadectwa oraz pożegnają się z nauczycielami oraz wykonamy zdjęcie Pamiątkowe.

PSOM - sala 25

PSM - sala 24

PSSM sala 6

PSHS sala 11

PSAS sala 11

PSK sala 22

PSPS sala 23

Odbiór świadectw tyczy się osób które będą miały zaliczenie ze wszystkich przedmiotów na dzień 20.06.2021. w tym oddany dzienniczek praktyk w przeciwnym razie kolejny termin na odbiór świadectw to 8.09.2021 wraz z dyplomami potwierdzającymi klasyfikacje w zawodzie.

Osoby które nie będą mogły stawić się osobiście, mogą upoważnić osobę do odbioru dokumentów, wzór w załączniku.


Harmonogram Egzaminów Zawodowych Sesja Lato 2021

terminy egzaminów

 

Szanowni Słuchacze! 

Informujemy iż wracamy do szkoły do nauki całkowicie stacjonarnej, zgodnie z poniższym harmonogramem. 

szkoła stacjonar

Prosimy o śledzenie planów, gdyż niektóre kierunki będą podzielone na grupy zajęciowe, zgodnie z wytycznymi Sanepidu. 

 

 Szanowni Słuchacze!

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji od dnia 29.04 nauka w szkołach policealnych wraca do trybu mieszanego.


Placówki gdzie bezpłatnie zrobisz badania

  


Szanowni Słuchacze!

Informujemy, iż od dnia 19.04 Słuchacze semestrów które podchodzą do egzaminów w sesji lato 2021, mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu Stacjonarnie!

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

 

Szanowni Słuchacze! 

Jest już dostępny harmonogram egzaminów zawodowych sesja czerwiec 2021. Harmonogram znajduje sie w zakładce Matura i Egzaminy zawodowe, natomiast szczegółowy przydział wraz z salami, godzinami i datami zostanie wysłany do Państwa na maile grupowe. 

* Prosimy śledzić bieżące infromacje, gdyż harmonogram może ulec zmianie przez sytuaję panująca w kraju. 


INFORMACJE SEKRETARIATU 

 
Kierunki dzienne (5 dni w tygodniu z weekendami):
 • Policealna Szkoła Techników Dentystycznych
 • Policealna Szkoła Farmaceutyczna
 • Policealna Szkoła Techników Elektroradiologów

Kierunki stacjonarne (piątek, sobota, niedziela co tydzień):

 • Policealna Szkoła Asystentek Stomatologicznych
 • Policealna Szkoła Higienistek Stomatologicznych
 • Policealna Szkoła Masażu
 • Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych
 • Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych
 • Policealna Szkoła Techników Ortopedów
 • Policealna Szkoła Podologiczna

Kierunki zaoczne (sobota, niedziela co 2 tygodnie):

 • Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej
 • Policealna Szkoła Opiekunek Dziecięcych
 • Policealna Szkoła Kosmetyczna
 • Policealna Szkoła Protetyków Słuchu
 • Policealna Szkoła Techników Optyków
 
 
Szanowni Państwo,
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 zalecamy kontaktowanie się z sekretariatem Szkoły telefoniczne lub mailowo.
Szkoły Policealne – tel. 791 499 600 , 601 330 155
lodz@skk.pl
Kursy Zawodowe – tel. 887 204 200
Wsparcie technice/informatyczne - tel. 502 762 187
 
Wszelkie druki, podania, wnioski o zaświadczenia i legitymacje i prośby prosimy przesyłać na powyższe adresy mailowe (wzory do pobrania w zakładce "Wzory dokumentów do pobrania").
Ponadto informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590
Zalecamy stosowanie się do poniższych zasad:
1. Często myj ręce, używając mydła lub wody.
2. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
3. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
4. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefoniczne o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Będziemy Państwa informować na bieżąco o rozporządzeniach Wojewody i Kuratora.
 
 
Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż część zajęć będzie się odbywała na ul. Jaracza 74 w budynku COMARCH S.A.

Zapisy do Szkół Policealnych i na kursy zawodowe odbywają się w budynku SKK na ul. Rewolucji 1905 r. nr 65.

 

PLAKAT. Koronawirus Jak zapobiegać zakażeniu 


Sekretariat mieści się przy ul. Rewolucji 1905r nr 65.

Czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 19:00
Sobota 9:00 - 17:00
Niedziela nieczynny


 Placówki medyczne - Badania Lekarskie 


 Oświadczenie o zmianie organu prowadzącego.

Szanowni Państwo,
 
pod poniższym linkiem znajdą Państwo kalendarz roku szkolnego 2020/2021 przygotowany przez Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 
 
 
  
Dni wolne 2020 21
 
 
 Dni wolne 2020 21 po zmianie ferii1
 
 

Plany zajęć na rok szkolny

Hasłami do planów zajęć dla Słuchaczy są hasła logowania na maile grupowe, które otrzymali Państwo na inauguracji roku szkolnego. Po naciśnięciu nazwy szkoły lub wybranego semestru i pobraniu pliku, pokaże się Państwu okienko do wpisania tego hasła.

Prosimy uważnie śledzić zmiany na stronie, ponieważ plany mogą ulegać zmianom.

Przydziały zajęć będą pojawiały się na stronie czwartki o godzinie 16.

Ze względu na dynamiczną sytuację w kraju związaną z pandemią COVID-19 plany mogą ulegać niewielkim zmianą. Prosimy o regularne ich sprawdzanie.


Przydział sal zajęciowych

Rewolucji 1905r. 65 - zjazd 18-20.06

Jaracza 74 Budynek E - zjazd 18-20.06

Harmonogram zjazdów SEMESTRALNY

 

Policealna Szkoła Farmaceutyczna

semestr 1 

przydział zajęć na zjazd 18-20.06

semestr 2 

przydział zajęć na zjazd 18-20.06

semestr 4 

przydział zajęć na zjazd 18-20.06


Policealna Szkoła Techników Dentystycznych

semestr 2

przydział zajęć na zjazd 18-20.06

semestr 4

przydział zajęć na zjazd 18-20.06


Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych 

semestr 1 

przydział zajęć na zjazd 18-20.06

semestr 2

przydział zajęć na zjazd 18-20.06


Policealna Szkoła Higienistów Stomatologicznych

semestr 1

przydział zajęć na zjazd 18-20.06

semestr 2

przydział zajęć na zjazd 18-20.06

semestr 4

przydział zajęć na zjazd 18-20.06


Policealna Szkoła Masażu

semestr 1 

przydział zajęć na zjazd 18-20.06

semestr 2

przydział zajęć na zjazd 18-20.06

semestr 4

przydział zajęć na zjazd 18-20.06


KKZ Technik Weterynarii

semestr 1

przydział zajęć na zjazd 18-20.06 - AKTUALIZACJA Z DN. 18.06

semestr 2

przydział zajęć na zjazd 14-16.05


Policealna Szkoła Protetyków Słuchu

semestr 2

przydział zajęć na zjazd 18-20.06.

semestr 4 - czerwiec

przydział zajęć na zjazd 18-20.06


Policealna Szkoła Kosmetyczna

semestr 1

przydział zajęć na zjazd 18-20.06.

semestr 2

przydział zajęć na zjazd 18-20.06.

semestr 4

przydział zajęć na zjazd 18-20.06.  


Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej 

semestr 1

przydział zajęć na zjazd 18-20.06.  

semestr 2

przydział zajęć na zjazd 18-20.06


Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych

semestr 2 - czerwiec

przydział zajęć na zjazd 18-20.06


Policealna Szkoła Techników Ortopedów 

semestr 2

przydział zajęć na zjazd 18-20.06

Drodzy Słuchacze,
 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszenie realizacji zajęć w szkole zostało wydłużone do 24 maja 2020 roku.

 

Wnioski prosimy przesyłać na adres lodz@skk.pl lub dostarczyć do sekretariatu

 

Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej, na Akademicki Kurs Zawodowy lub na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy


Formularz wniosku o wydanie: zaświadczenia


Prośba o wydanie kserokopii arkusza ocen


Podanie o powtórzenie semestru


Podanie o rozłożenie płatności na raty


 Prośba o przepisanie oceny


Wniosek o zwolnienie z praktyki zawodowej


 Deklaracja na egzamin zawodowy - formuła 2017

Deklaracja na egzamin zawodowy - formuła 2019 (PSAS, PSOM, PSSM)

Wzór wypełnienia deklaracji na egzamin zawodowy


Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni robocze od daty dostarczenia wniosku.

EGZAMINY ZAWODOWE LATO 2021
 
Szkolny Harmonogram Egzaminów Zawodowych Czerwiec 2021
 

testy

jhdfjhfInformator Egzaminy Zawodowe 

 
Egzamin praktyczny dokumentacyjny
 

fg

 
Egzamin teoretyczny komputerowy dla szkół: PSAS, PSHS, PSSM, PSOM, PSPS, PSM, KKZ Wet
 
Egzamin Praktyczny - Wykonanie:
 
 
 
 

 


 

EGZAMINY ZAWODOWE ZIMA 2021

 

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dot. egzaminów zawodowych w sesji styczeń/luty 2021 r.:

https://cke.gov.pl/informacja-o-egzaminach-w-styczniu/

 

 

 

Egzamin pisemny 12 stycznia 2021 r.
Egzamin praktyczny MS.15 (PSTD) 24-27 stycznia oraz 7 – 10 lutego 2021 r.
Egzamin praktyczny RL.10 (PSW) 11 stycznia 2021 r.
Egzamin praktyczny RL.11 (PSW) 24 – 28 stycznia 2021 r.

 

 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021  31 marca 2021 r​
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2021 8 kwietnia 2021 r.​ 

PSOM:

Termin główny: 11 – 24 stycznia 2021 r.   Część pisemna 12 – 16 stycznia 2021 r.
Część praktyczna 13 – 21 stycznia 2021 r.
Termin dodatkowy: 1 – 5 lutego 2021 r. Część pisemna 2 lutego 2021 r.
Część praktyczna 4 – 5 lutego 2021 r.

 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji styczeń – luty 2021  31 marca 2021 r
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji styczeń – luty 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji styczeń – luty 2021 8 kwietnia 2021 r

 

 

 

 

EGZAMINY ARCHIWALNE:

EGZAMINY ZAWODOWE LATO 2020

 
 
 

Informacje dla kierunków PSAS, PSOM, PSSM, które rozpoczęły naukę we wrześniu 2019 r.:

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji sierpień-wrzesień 2020  12 października 2020 r. 
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji sierpień-wrzesień 2020
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji sierpień-wrzesień 2020 19 października 2020 r.

 


Informacje dla pozostałych kierunków i osób podchodzących do egzaminu po raz kolejny:

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020  31 sierpnia 2020 r.​  
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2020

 

 

SZKOLNE BIURO KARIER

Serdecznie zapraszamy naszych Słuchaczy jak i Absolwentów do przejrzenia ofert pracy, które spływają do nas od różnych pracodawców z różnych rejonów województwa.

W ofertach pojawiają się również praktyki, jeśli masz problem z ich znalezieniem to miejsce może ci pomoc. 


Oferty będą nadpisywane w kolejnosci od najświeższej do najstarszej.

Przedstawiamy ofertę pracy firmy BSS.

https://www.bssce.com/kariera/oferty-pracy

https://www.pracuj.pl/praca/bss;kw

ssss


Oferta pracy w nowym Centrum Stomatologii Medicover Łódź, ul. Pomorska 106A.

Otwarcie planowane jest na czerwiec 2021.

Poniżej linki ze szczegółami:

https://skk.erecruiter.pl/Offer.aspx?oid=3273461&cfg=848BB9AA33704E14AFA7AB9DDAFAAB9D&ejoId=239291&ejorId=361058&comId=5070943

https://skk.erecruiter.pl/Offer.aspx?oid=3273441&cfg=848BB9AA33704E14AFA7AB9DDAFAAB9D&ejoId=239289&ejorId=361057&comId=5070943

W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną.

medicover

Medicover Sp. z o.o.

tel. kom.: +48 539 912 228

e-mail: natalia.soczek@medicover.pl

www.medicover.pl

 

Oferta Pracy na stanowisko kadrowo-płacowe w Tomaszowie Mazowieckim.

Pół etatu na umowę zlecenie.

Chętnych i po więcej informacji zachęcamy do kontaktu na adres mailowy:

jacek.rozmarynowski@artdentis.com


plakat_A3csim.pngKlinika Artdentis otwiera na terenie Tomaszowa Mazowieckiego mini SPA 3 gabinety: kosmetologia, masaż i medycyną estetyczną.

Klinika poszukuje osoby chętniej na stanowisko Kosmetologa.

Chętnych i po więcej informacji zachęcamy do kontaktu na adres mailowy:

jacek.rozmarynowski@artdentis.com


Agencja Personalna HR Support to doświadczony zespół specjalistów. Zapewniamy: Rekrutacje, Kampanie Filmowe i Obsługę Prawną. Do każdego podchodzimy z zaangażowaniem i empatią, dlatego zaufało nam już tak wielu Klientów jak i Kandydatów. Nr licencji Agencji: 14952.

Obecnie dla jednego z naszych Klientów, rozwijającej się firmy w obszarze sprzedaży aparatów słuchowych, która obecnie otwiera nowy gabinet specjalistyczny, poszukujemy osoby na stanowisko:

PROTETYK SŁUCHU

OBOWIĄZKI:

- prowadzenie badań słuchu i dobór odpowiedniego aparatu słuchowego

- doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego aparatu i sprzedaż

- prowadzenie dokumentacji związanej z pacjentami/klientami i obsługa posprzedażowa

- odpowiedzialność za powierzony gabinet

- delegowanie zadań asystentowi

WYMAGANIA:

- wykształcenie kierunkowe i uprawnienia do wykonywania zawodu

- 1-2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

- umiejętność nawiązywania relacji z klientami i proklienckie podejście

- predyspozycje sprzedażowe i umiejętności budowania trwałych relacji z Klientem

 PRACODAWCA OFERUJE:

- atrakcyjne wynagrodzenie + motywacyjny system premiowy

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

- szkolenia specjalistyczne i produktowe

- rozwój zawodowy u udział w rozwoju nowej placówki

- pracę w nowo powstałej nowoczesnej placówce w centrum Łodzi

- możliwość uzyskania udziałów w firmie, po pierwszym roku współpracy

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie aktualnego CV na adres m.labedzka@hr.info.pl.

KANDYDACIE, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI PROSIMY O WKLEJENIE NASTĘPUJĄCEJ KLAUZULI, W PRZECIWNYM RAZIE NIE BĘDZIEMY MOGLI ZAKWALIFIKOWAĆ CIEBIE DO PROCESU REKRUTACJI:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców przez HRS Projekt sp. Z o.o. Z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101A, działającej pod marką HR Support, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

 

Klinika Artdentis, zatrudni osobę na stanowisko Asystentki Stomatologicznej.

Współpraca na umowę zlecenie, elastyczny grafik pracy, praca od poniedziałku do piątku.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV na adres mailowy jacek.rozmarynowski@artdentis.com

  Kontakt - Łódź, Tomaszów Mazowiecki | Artdentis 
 
Artdentis - Klinika Stomatologiczna 
ul.Tymienieckiego 25, 90-350 Łódź

 

praca_dla_asystentki_stomatologicznej.JPG


 Studio Urody poszukuje osoby na stanowisko KOSMETYCZKA – STYLISTKA PAZNOKCI. Salon posiada szeroki zakres oferowanych usług i dużą bazę klientek.

Wymagania:

- doświadczenie na stanowisku samodzielnej kosmetyczki / manicurzystki

- dokładność, staranność, dobra organizacja pracy

- wysoka kultura osobista

- umiejętności sprzedażowe

- punktualność

- dyspozycyjność

- uczciwość

Zakres obowiązków:

- wykonywanie manicure i pedicure (klasyczny, hybrydowy )

- przedłużanie paznokci na formie żelem lub akrylem

- manicure hybrydowy french oraz zdobienia

Mile widziane :

- umiejętność wykonywania henny zwykłej lub pudrowej, laminacji rzęs i brwi, 

- wykonywanie zabiegów depilacji

- umiejętność wykonywania zabiegów na twarz i ciało (czyszczenie manualne, eksfoliacja kwasami, mikrodermabrazja)

- zdjęcia prac

Oferujemy:

- umowę o pracę

- pracę w nowoczesnym salonie kosmetycznym

- możliwość rozwoju zawodowego

- pracę w miłej atmosferze; z dbałością o komfort warunków pracy

- pracę na wysokiej jakości produktach i sprzęcie

Osoby spełniające kryteria oraz chętne do nawiązania współpracy zapraszam do wysyłania CV ze zdjęciem na adres mailowy studiogetinbeauty@gmail.com lub do kontaktu telefonicznego 511810383.

Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie.

ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA

E-mail_stopka_M.Lasota_1.png


Dom Seniora Kolumna to nowoczesna, prywatna placówka świadcząca całodobową opiekę osobom starszym.

Poszukuje nowych pracowników m.in. opiekunów medycznych, pielęgniarek, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych.

Bądź nawiąże współpracę w zakresie udzielania stażu bądź praktyk.

Placówka mieści się w przy ul. Piotrkowskiej 20 w Kolumnie, obok Łasku.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową: http://domseniorakolumna.pl

Zapraszamy do kontaktu.

(+48) 515 174 991

unnamed.png


 Gravet Consulting Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko Technik Elektroradiologii

  Starszy Specjalista ds. Rekrutacji | Senior Recruitment Specialist
+48 42 250 69 36 | +48 501 526 539
Gravet Consulting Sp. z o.o. | https://gravet.com.pl/praca/

dostępne również stanwisko KIEROWNIK PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCH

Obraz1.png


 EURODENT PLUS GABINET STOMATOLOGICZNY
Zatrudni Asystentkę/Pomoc Stomatologiczną, miejsce pracy: Łódź Bałuty

Ogólny zakres obowiązków: 
- asysta przy zabiegach na 4 ręce; 
- dbanie o czystość i higienę gabinetu i narzędzi do pracy; 
- sterylizacja i mycie narzędzi; 

- umiejętność pracy na komputerze,
Cenimy:
- umiejętność pracy w zespole oraz pozytywne nastawienie do ludzi; 
- dokładność i punktualność; 
- zaangażowanie w budowę zespołu i rozwój Gabinetu;
- chęć rozwoju kwalifikacji i nauki;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ZE ZDJĘCIEM na adres dorotamamos@wp.pl .  W przypadku kontaktu telefonicznego prosimy dzwonić od 10 do 18.00 pod nr:  600-480-260


 Hollywood Smile Klinika Stomatologiczna poszukuje osób na stanowisko ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA.

Tel +48 784 394 021

Hollywood Smile Klinika Stomatologiczna

 95-200 Pabianice | ul. Warszawska 8

www.hollywoodsmile.com.pl

www.facebook.com/hollywoodsmilepabianice/

caagmlhllmhnhhfm.jpg


 Neo Dentica Klinika Stomatologiczna w Łodzi - zatrudni asystentkę stomatologiczną lub higienistkę.

Poszukujemy osoby, która;

 • jest w trakcie szkoły lub ukończyła szkołę o wskazanym kierunki i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu asystentki czy higienistki stomatologicznej,
 • jest sumienna i ukierunkowana na pracę na odpowiedzialnym stanowisku w wymagającym środowisku pracy
 • ma bardzo dobrą organizacja pracy,
 • lubi współpracę z ludźmi i jest ambitna.
 • posiada wysoką kulturę osobistą.

Obowiązki:

-czynne asystowanie przy zabiegach stomatologicznych,

-przygotowanie gabinetów do pracy z Pacjentem,

-prowadzenie dokumentacji medycznej,

-przygotowanie i sterylizacja narzędzi

-nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów - sporządzanie raportów,

-przyjmowanie i obsługa pacjentów

-ścisła współpraca z lekarzem i recepcją kliniki

Oferujemy:
umowę o pracę,
możliwość rozwoju kwalifikacji,
pracę w zgranym zespole,
przyjazną atmosferę.

Prosimy, aby przesyłać CV z załączoną klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)"..

neodentica@neodentica.pl

neo.jpg

Copyright © 2018 Designed By SKK