#1 Szkoły dla Dorosłych w Polsce

STREFA SŁUCHACZA
SKK Łódź

Szanowni Słuchacze,

z uwagi na wejście do strefy czerwonej będą wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu szkoły. Wszelkie informacje o tym, jak postępować w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, będą udostępnione w Strefie Słuchacze oraz na maile grupowe w godzinach popołudniowych. Prosimy o śledzenie wyżej wymienionych kanałów komunikacji.

czerwona strefa

INFORMACJE SEKRETARIATU 

 
Kierunki dzienne (5 dni w tygodniu z weekendami):
 • Policealna Szkoła Techników Dentystycznych
 • Policealna Szkoła Farmaceutyczna

Kierunki stacjonarne (piątek, sobota, niedziela co tydzień):

 • Policealna Szkoła Asystentek Stomatologicznych
 • Policealna Szkoła Higienistek Stomatologicznych
 • Policealna Szkoła Masażu

Kierunki zaoczne (sobota, niedziela co 2 tygodnie):

 • Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych
 • Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej
 • Policealna Szkoła Opiekunek Dziecięcych
 • Policealna Szkoła Kosmetyczna
 • Policealna Szkoła Weterynarii
 • Policealna Szkoła Protetyków Słuchu
 • Policealna Szkoła Techników Optyków
 • Policealna Szkoła Techników BHP
 
Szanowni Państwo,
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 zalecamy kontaktowanie się z sekretariatem Szkoły telefoniczne lub mailowo.
Szkoły Policealne – tel. 791 499 600 , 601 330 155
lodz@skk.pl
Kursy Zawodowe – tel. 887 204 200
kursy@skk.pl
Wszelkie druki, podania, wnioski o zaświadczenia i legitymacje i prośby prosimy przesyłać na powyższe adresy mailowe (wzory do pobrania w zakładce "Wzory dokumentów do pobrania").
Ponadto informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590
Zalecamy stosowanie się do poniższych zasad:
1. Często myj ręce, używając mydła lub wody.
2. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
3. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
4. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefoniczne o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Będziemy Państwa informować na bieżąco o rozporządzeniach Wojewody i Kuratora.
 
 
Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż część zajęć będzie się odbywała na ul. Jaracza 74 w budynku COMARCH S.A.

Zapisy do Szkół Policealnych i na kursy zawodowe odbywają się w budynku SKK na ul. Rewolucji 1905 r. nr 65.

 

PLAKAT. Koronawirus Jak zapobiegać zakażeniu 

 


Sekretariat mieści się przy ul. Rewolucji 1905r nr 65.

Czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 19:00
Sobota 9:00 - 14:00
Niedziela nieczynny


 


BADANIA LEKARSKIE DLA SŁUCHACZY SZKÓŁ POLICEALNYCH:

Badania lekarskie wykonywane są m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy - ul. Aleksandrowskiej 61/63.
Po odbiorze skierowania należy bezzwłocznie zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu (42) 27-21-803 do 805 lub osobiście w przychodni.
Rejestracja czynna w godzinach 7:00 - 15:00


Skierowanie należy odbierać w sekretariacie SKK przy zapisie do wybranej przez siebie szkoły.

 Oświadczenie o zmianie organu prowadzącego.

Szanowni Państwo,
 
pod poniższym linkiem znajdą Państwo kalendarz roku szkolnego 2020/2021 przygotowany przez Ministerstwa Edukacji Narodowej:
 
 
 
 

Słuchacze wyższych semestrów!
 
Pierwsze zajęcia dla szkół stacjonarnych i dziennych planujemy rozpocząć 4 września, natomiast dla szkół zaocznych 5 września.
 
  
Weekendy zjazdowe w szkołach zaocznych
 
Dni wolne 2020 21
 

Sale, w których będą odbywać się zajęcia będą udostępniane w poniższym pliku "Przydział sal" przed każdym zjazdem:

Przydział sal na 16.10.2020

Przydział sal na 17.10.2020 - sale na ul. Rewolucji 1905 r. 65

Przydział sal na 17.10.2020 - sale na ul. Jaracza 74

Przydział sal na 18.10.2020 - sale na ul. Rewolucji 1905 r. 65

Przydział sal na 18.10.2020 - sale na ul. Jaracza 74

Plany zajęć na rok szkolny

Hasłami do planów zajęć dla Słuchaczy są hasła logowania na maile grupowe, które otrzymali Państwo na inauguracji roku szkolnego. Po naciśnięciu nazwy szkoły lub wybranego semestru i pobraniu pliku, pokaże się Państwu okienko do wpisania tego hasła.

Prosimy uważnie śledzić zmiany na stronie, ponieważ plany mogą ulegać zmianom.

 

Policealna Szkoła Farmaceutyczna


Policealna Szkoła Techników Dentystycznych


Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych semestr 1  - aktualizacja 16.10.2020


Policealna Szkoła Higienistów Stomatologicznych


Policealna Szkoła Masażu


Policealna Szkoła Weterynarii


Policealna Szkoła Protetyków Słuchu


Policealna Szkoła Kosmetyczna


Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej semestr 1


Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych


Policealna Szkoła Techników Ortopedów semestr 1 - aktualizacja 16.10.2020

Drodzy Słuchacze,
 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszenie realizacji zajęć w szkole zostało wydłużone do 24 maja 2020 roku.

Wnioski prosimy przesyłać na adres lodz@skk.pl lub dostarczyć do sekretariatu

 

Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej, na Akademicki Kurs Zawodowy lub na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy


Formularz wniosku o wydanie: zaświadczenia, legitymacji, skierowania do sanepidu, dzienniczka praktyk


Podanie o powtórzenie semestru


Podanie o rozłożenie płatności na raty


 Prośba o przepisanie oceny


Wniosek o zwolnienie z praktyki zawodowej


 Deklaracja na egzamin zawodowy - formuła 2017

Deklaracja na egzamin zawodowy - formuła 2019 (PSAS, PSOM, PSSM)

Wzór wypełnienia deklaracji na egzamin zawodowy


Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty dostarczenia wniosku.

 
 

 

EGZAMINY ZAWODOWE LATO 2020

 
 
 

Informacje dla kierunków PSAS, PSOM, PSSM, które rozpoczęły naukę we wrześniu 2019 r.:

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji sierpień-wrzesień 2020  12 października 2020 r. 
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji sierpień-wrzesień 2020
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji sierpień-wrzesień 2020 19 października 2020 r.


Informacje dla pozostałych kierunków i osób podchodzących do egzaminu po raz kolejny:

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020  31 sierpnia 2020 r.​  
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2020

 


EGZAMINY ZAWODOWE ZIMA 2020

 

Egzamin pisemny 12 stycznia 2021 r.
Egzamin praktyczny MS.15 (PSTD) 24-27 stycznia oraz 7 – 10 lutego 2021 r.
Egzamin praktyczny RL.10 (PSW) 11 stycznia 2021 r.
Egzamin praktyczny RL.11 (PSW) 24 – 28 stycznia 2021 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji
styczeń – luty 2021 
 31 marca 2021 r​
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom
prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2021

PSOM:

Termin główny: 11 – 24 stycznia 2021 r.   Część pisemna 12 – 16 stycznia 2021 r.
Część praktyczna 13 – 21 stycznia 2021 r.
Termin dodatkowy: 1 – 5 lutego 2021 r. Część pisemna 2 lutego 2021 r.
Część praktyczna 4 – 5 lutego 2021 r.

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji styczeń – luty 2021  31 marca 2021 r
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji styczeń – luty 2021
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji styczeń – luty 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji styczeń – luty 2021

 

Copyright © 2018 Designed By SKK