Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!

Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 1 rok (Kwalifikacje Zawodowe MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.)

Policealna Szkoła Technik Sterylizacji Medycznej w Bydgoszczy

Szkoła prowadzona przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu

Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024 lub dołącz do trwającego semestru

Czas trwania

1 rok / 2 semestry

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Tytuł zawodowy

Technik Sterylizacji (Kwalifikacje Zawodowe MED.12)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej, Dyplom Zawodowy, Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim, świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Nabór TRWA!

Rekrutacja do 14.05.2024 | Zapisz się już dziś!

20 użytkowników oglądających ten kurs teraz!

.

O szkole

Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej w Bydgoszczy jest placówką o wieloletnim doświadczeniu w kształceniu specjalistów w dziedzinie sterylizacji medycznej. Oferta edukacyjna obejmuje program nauczania, który przygotowuje do zawodu Technika Sterylizacji Medycznej.

Rekrutacja i zapisy

SKK
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
Wejście od ul. Oksywskiej
poniedziałek-czwartek: 8:00-18:00
piątek: 8:00-14:00 (rekrutacja do 18:00)
sobota: 9:00-17:00
niedziela: 10:00-15:00

zapytania można również kierować na adres e-mail: bydgoszcz@skk.edu.pl
(odpowiemy natychmiast)

Cel kształcenia

Głównym celem szkoły jest:

 1. Kształcenie specjalistów: Zapewnienie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu sterylizacji medycznej, umożliwiających podjęcie pracy w różnych placówkach opieki zdrowotnej.
 2. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych: Dzięki zdobyciu tytułu Technika Sterylizacji Medycznej oraz kwalifikacji zawodowych w dziedzinie MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w branży medycznej.
 3. Rozwój praktycznych umiejętności: Zapewnienie intensywnych zajęć praktycznych, które pozwalają na zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego.
 4. Wsparcie w dalszym rozwoju zawodowym: Udostępnienie możliwości dalszego rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w projektach edukacyjnych oraz korzystanie z promocji i zniżek na inne usługi edukacyjne.

Adresaci

Szkoła adresuje swoją ofertę do różnych grup odbiorców, w tym:

 1. Absolwenci szkół średnich: Osoby, które ukończyły szkołę średnią i chcą podjąć naukę w dziedzinie sterylizacji medycznej.
 2. Pracujący zmieniający ścieżkę zawodową: Osoby, które pracują, ale chcą zmienić zawód i rozpocząć pracę jako Technik Sterylizacji Medycznej.
 3. Studenci innych szkół policealnych: Możliwość przyjęcia na różne semestry umożliwia kontynuację nauki dla studentów innych placówek edukacyjnych.
 4. Osoby zainteresowane zdobyciem specjalistycznych umiejętności: Dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie sterylizacji medycznej.

Nasze Pracownie

Dofinansowanie do 100%

 • Kurs Pierwszej pomocy przedmeczynej - bezpłatnie
 • Kurs kompetencji miękkich - bezpłatnie
 • Kurs języka migowego - zniżka 50%

Benefity

 • Kurs Pierwszej pomocy przedmeczynej - bezpłatnie
 • Kurs kompetencji miękkich - bezpłatnie
 • Kurs języka migowego - zniżka 50%

Może Ci się spodobać

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Pojazdów Samochodowych w Toruniu

Nabór TRWA!

350,00 
Czesne

350 zł / miesiąc

Czas trwania

1,5 roku / 3 semestry

Tytuł zawodowy

Technik Pojazdów Samochodowych (Kwalifikacje Zawodowe MOT.05 i MOT.06)

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej, Dyplom z tytułem Technika, Zaświadczenie MEN

Rozpoczęcie

KWIECIEŃ 2024

Zajęcia odbywają się

dziennie, wieczorowo, weekendowo

Dostępny tryb kursu

Hybrydowy

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Zagadnienia programowe

 • Podstawy przedsiębiorczości*
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zarys anatomii i fizjologii
 • Pierwsza pomoc
 • Język angielski zawodowy
 • Elementy mikrobiologii z epidemiologią
 • Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
 • Metody sterylizacji instrumentarium medycznego
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Technologie informatyczne
 • Podstawy instrumentarium medycznego
 • Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego
 • Pracownia higieny sterylizacji medycznej
 • Język migowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent Policealnej Szkoły Sterylizacji Medycznej w Bydgoszczy charakteryzuje się:

 1. Tytułem zawodowym: Posiada tytuł Technika Sterylizacji Medycznej oraz kwalifikacje zawodowe w dziedzinie MED.12, co umożliwia podjęcie pracy w różnych placówkach opieki zdrowotnej.
 2. Praktycznym doświadczeniem: Posiada praktyczne umiejętności zdobyte podczas intensywnych zajęć praktycznych, co ułatwia podjęcie pracy w zawodzie.
 3. Znajomością przepisów: Zdobywa wiedzę z zakresu prawa dotyczącego sterylizacji medycznej oraz standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Wsparciem SKK: Absolwenci mogą liczyć na wsparcie SKK w dalszym rozwoju kariery oraz możliwość korzystania z promocji i zniżek na inne usługi edukacyjne.

Opłaty, dokumenty i informacje

Dokumenty do rekrutacji:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Dowód osobisty, paszport lub karta pobytu do wglądu
 • Decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje:

 • Istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych.
 • Wystawiane są zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje:

Bonus Specjalny dla Kandydatów:

 • 10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Polecane - Oferta edukacyjna

Policealna Szkoła Technik Sterylizacji Medycznej w Bydgoszczy

Najważniejsze informacje
Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024 lub dołącz do trwającego semestru

Czas trwania

1 rok / 2 semestry

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej, Dyplom Zawodowy, Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim, świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Tytuł zawodowy

Technik Sterylizacji (Kwalifikacje Zawodowe MED.12)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024 lub dołącz do trwającego semestru

Czas trwania

1 rok / 2 semestry

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej, Dyplom Zawodowy, Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim, świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Tytuł zawodowy

Technik Sterylizacji (Kwalifikacje Zawodowe MED.12)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I i II semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Nabór do: 14.05.2024
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!