Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!

Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 2,5 roku (Kwalifikacje Zawodowe MED.09 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa)

Policealna Szkoła Technik Farmaceutyczny w Bydgoszczy

Szkoła prowadzona przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu

Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024

Czas trwania

2 , 5 roku / 5 semestrów

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Tytuł zawodowy

Technik Farmaceuta (Kwalifikacje Zawodowe MED.09)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I , II , III , IV , V semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Bydgoszcz

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej , Dyplom Zawodowy , Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim , świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Nabór TRWA!

Rekrutacja do 17.07.2024 | Zapisz się już dziś!

10 użytkowników oglądających ten kurs teraz!

.

O szkole

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Bydgoszczy wyróżnia się kilkoma istotnymi cechami, które czynią ją atrakcyjnym miejscem kształcenia:

 1. Bogate doświadczenie: Szkoła jest częścią SKK - Szkoły Kursy Kariera, która od ponad 25 lat kształci specjalistów, licząc ponad 44 tysiące absolwentów.
 2. Praktyczne podejście: Duża liczba zajęć praktycznych odbywa się we własnych laboratoriach farmaceutycznych, co umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.
 3. Zaawansowana infrastruktura: Pracownie wyposażone są w profesjonalne sprzęty laboratoryjne, zapewniając wysoki standard szkolenia.
 4. Doświadczona kadra: Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców z branży farmaceutycznej.
 5. Elastyczność: Szkoła oferuje różne formy zajęć (dzienną, wieczorową, weekendową) oraz możliwość przyjęcia na różne semestry, co pozwala dostosować naukę do indywidualnych potrzeb.

Rekrutacja i zapisy

SKK
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
Wejście od ul. Oksywskiej
poniedziałek-czwartek: 8:00-18:00
piątek: 8:00-14:00 (rekrutacja do 18:00)
sobota: 9:00-17:00
niedziela: 10:00-15:00

zapytania można również kierować na adres e-mail: bydgoszcz@skk.edu.pl
(odpowiemy natychmiast)

Cel kształcenia

Szkoła dąży do osiągnięcia następujących celów:

 1. Przygotowanie do zawodu: Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu Technika Farmaceutycznego, obejmującego sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
 2. Kształtowanie kompetencji praktycznych: Poprzez liczne zajęcia praktyczne, Słuchacze opanują umiejętności niezbędne w pracy w aptekach, laboratoriach farmaceutycznych oraz w innych instytucjach związanych z branżą farmaceutyczną.
 3. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych: Absolwenci otrzymają tytuł Technika Farmaceutycznego oraz kwalifikacje zawodowe w dziedzinie MED.09 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa, dające dostęp do różnorodnych miejsc pracy w sektorze farmaceutycznym.
 4. Rozwój umiejętności interpersonalnych: Program nauczania obejmuje również przedmioty związane z komunikacją interpersonalną, co jest istotne w pracy z pacjentami oraz w kontaktach biznesowych.
 5. Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: Szkoła zapewnia wsparcie w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE), gwarantując pozytywne zdanienie egzaminów zawodowych.

Adresaci

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Bydgoszczy jest skierowana do różnych grup odbiorców, w tym:

 1. Absolwenci szkół średnich: Osoby, które ukończyły szkołę średnią i chcą podjąć naukę w branży farmaceutycznej.
 2. Pracujący zmieniający ścieżkę zawodową: Osoby, które pracują, ale chcą zmienić zawód i rozpocząć pracę jako Technik Farmaceutyczny.
 3. Studenci innych szkół policealnych: Szkoła przyjmuje także Słuchaczy na różnych semestrach, co umożliwia kontynuację nauki.
 4. Osoby zainteresowane zdobyciem specjalistycznych umiejętności: Dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w obszarze farmacji.
 5. Pracujący szukający rozwoju zawodowego: Osoby pracujące, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje i awansować w swojej karierze w sektorze farmaceutycznym.

Nasze Pracownie

Dofinansowanie do 100%

 • Kurs Pierwszej pomocy przedmeczynej - bezpłatnie
 • Kurs kompetencji miękkich - bezpłatnie
 • Kurs języka migowego - zniżka 50%

Benefity

 • Kurs Pierwszej pomocy przedmeczynej - bezpłatnie
 • Kurs kompetencji miękkich - bezpłatnie
 • Kurs języka migowego - zniżka 50%

Może Ci się spodobać

Akademicki Kurs Zawodowy Praca z osobą / rodziną dotkniętą przemocą w Poznaniu

Nabór TRWA!

1900,00 
Rozpoczęcie

21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czas trwania

1 rok

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Online

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Poznań

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat WSNoZ , Zaświadczenie MEN

Zagadnienia programowe

 • Wychowanie fizyczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Pierwsza pomoc
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • Zdrowie publiczne
 • Język angielski zawodowy
 • Farmakognozja
 • Farmakologia
 • Technologia postaci leków
 • Komunikacja interpersonalna/kompetencje personalne i społeczne
 • Analiza leków
 • Pracownia farmakognozji
 • Pracownia technologii postaci leków
 • Pracownia analizy leków
 • Zaopatrzenie farmaceutyczne
 • Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
 • Język migowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy posiada:

 1. Tytuł zawodowy: Otrzymuje tytuł Technika Farmaceutycznego oraz kwalifikacje zawodowe w dziedzinie MED.09, co otwiera drogę do pracy w aptekach, laboratoriach farmaceutycznych oraz innych placówkach związanych z branżą farmaceutyczną.
 2. Praktyczne umiejętności: Dzięki licznych zajęciom praktycznym, absolwent posiada praktyczne doświadczenie niezbędne do wykonywania zawodu.
 3. Znajomość przepisów: Posiada wiedzę z zakresu prawa farmaceutycznego oraz standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Perspektywy zawodowe: Branża farmaceutyczna oferuje stabilne perspektywy zawodowe i rozwój kariery.
 5. Wsparcie SKK: Absolwenci mogą liczyć na wsparcie SKK w dalszym rozwoju kariery oraz możliwość korzystania z promocji i zniżek na inne usługi edukacyjne.

Opłaty, dokumenty i informacje

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druk do uzupełnienia w sekretariacie lub poprzez zapis online)
 • dowód osobisty lub karta pobutu lub paszport do wglądu
 • o właściwym zapisie decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły

Dodatkowe informacje:

 • SKK zapewnia bezstresowe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
 • nauka przy pomocy tablic interaktywnych,
 • istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych (o szczegóły pytaj we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania PUP, GOPS, MOPS itp.),

Promocje:

 • Bonus Specjalny dla Kandydatów ważny do 17.07.2024:
  10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Polecane - Oferta edukacyjna

Policealna Szkoła Technik Farmaceutyczny w Bydgoszczy

Najważniejsze informacje
Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024

Czas trwania

2 , 5 roku / 5 semestrów

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej , Dyplom Zawodowy , Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim , świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Tytuł zawodowy

Technik Farmaceuta (Kwalifikacje Zawodowe MED.09)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I , II , III , IV , V semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024

Czas trwania

2 , 5 roku / 5 semestrów

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej , Dyplom Zawodowy , Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim , świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Tytuł zawodowy

Technik Farmaceuta (Kwalifikacje Zawodowe MED.09)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I , II , III , IV , V semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Nabór do: 17.07.2024
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!