Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!

Szkoła Państwowa - tytuł Technika w 2,5 roku (Kwalifikacje Zawodowe MED.08 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii)

Policealna Szkoła Technik Elektroradiolog w Bydgoszczy

Szkoła prowadzona przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu

Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024

Czas trwania

2 , 5 roku / 5 semestrów

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Tytuł zawodowy

Technik Elektroradiolog (Kwalifikacje Zawodowe MED.08)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I , II , III , IV , V semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Bydgoszcz

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej , Dyplom Zawodowy , Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim , świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Nabór TRWA!

Rekrutacja do 18.06.2024 | Zapisz się już dziś!

16 użytkowników oglądających ten kurs teraz!

.

O szkole

Policealna Szkoła Elektroradiologów w Bydgoszczy to renomowana placówka edukacyjna specjalizująca się w kształceniu techników elektroradiologii. Szkoła oferuje kompleksowy program nauczania przygotowujący do zawodu Technika Elektroradiologa.

Rekrutacja i zapisy

SKK
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
Wejście od ul. Oksywskiej
poniedziałek-czwartek: 8:00-18:00
piątek: 8:00-14:00 (rekrutacja do 18:00)
sobota: 9:00-17:00
niedziela: 10:00-15:00

zapytania można również kierować na adres e-mail: bydgoszcz@skk.edu.pl
(odpowiemy natychmiast)

Cel kształcenia

Głównym celem szkoły jest:

 1. Zdobycie kwalifikacji zawodowych: Uzyskanie tytułu Technika Elektroradiologa oraz kwalifikacji zawodowych w dziedzinie MED.08 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii, umożliwiających podjęcie pracy w różnych placówkach medycznych.
 2. Kształcenie specjalistów: Przygotowanie absolwentów do samodzielnego wykonywania czynności związanych z diagnostyką obrazową, elektromedyczną i radioterapią.
 3. Rozwój praktycznych umiejętności: Zapewnienie intensywnych zajęć praktycznych, które umożliwiają zdobycie praktycznego doświadczenia w obszarze diagnostyki obrazowej i radioterapii.
 4. Wsparcie w dalszym rozwoju zawodowym: Udostępnienie możliwości dalszego rozwoju kariery zawodowej poprzez uczestnictwo w projektach edukacyjnych oraz korzystanie z promocji i zniżek na inne usługi edukacyjne.

Adresaci

Oferta edukacyjna szkoły kierowana jest do różnych grup odbiorców, w tym:

 1. Absolwenci szkół średnich: Osoby, które ukończyły szkołę średnią i chcą podjąć naukę w dziedzinie elektroradiologii.
 2. Pracujący zmieniający ścieżkę zawodową: Osoby, które chcą zmienić zawód i podjąć pracę jako Technik Elektroradiologa.
 3. Słuchacze innych szkół policealnych: Możliwość przyjęcia na różne semestry umożliwia kontynuację nauki dla studentów innych placówek edukacyjnych.
 4. Osoby zainteresowane zdobyciem specjalistycznych umiejętności: Dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w obszarze diagnostyki obrazowej i radioterapii.

Nasze Pracownie

Dofinansowanie do 100%

 • Kurs Pierwszej pomocy przedmeczynej - bezpłatnie
 • Kurs kompetencji miękkich - bezpłatnie
 • Kurs języka migowego - zniżka 50%

Benefity

 • Kurs Pierwszej pomocy przedmeczynej - bezpłatnie
 • Kurs kompetencji miękkich - bezpłatnie
 • Kurs języka migowego - zniżka 50%

Może Ci się spodobać

Kurs Zawodowy Płatnik w Warszawie

Nabór TRWA!

699,00 
Rozpoczęcie

MAJ 2024

Czas trwania

15 godzin

Zajęcia odbywają się

w tygodniu lub weekendy

Dostępny tryb kursu

Stacjonarny

Wybierz gdzie chcesz się uczyć

Warszawa

Dokumenty po ukończeniu

Zaświadczenie MEN

Zagadnienia programowe

 • Wychowanie fizyczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy prawne zawodu
 • Zarys zdrowia publicznego
 • Anatomia i fizjologia
 • Zarys patofizjologii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Fizyczne podstawy elektroradiologii
 • Diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka elektromedyczna
 • Radioterapia
 • Ochrona radiologiczna
 • Aparatura elektromedyczna
 • Język angielski zawodowy
 • Pracownia anatomii radiologicznej
 • Pracownia diagnostyki obrazowej
 • Pracownia diagnostyki elektromagnetycznej
 • Pracownia radioterapii
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia technologii informatycznych
 • Język migowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent Policealnej Szkoły Elektroradiologów w Bydgoszczy charakteryzuje się:

 1. Tytułem zawodowym: Posiada tytuł Technika Elektroradiologa oraz kwalifikacje zawodowe w dziedzinie MED.08, co umożliwia podjęcie pracy w różnych placówkach medycznych.
 2. Praktycznym doświadczeniem: Posiada praktyczne umiejętności zdobyte podczas intensywnych zajęć praktycznych, co ułatwia podjęcie pracy w zawodzie.
 3. Znajomością przepisów: Zdobywa wiedzę z zakresu prawa dotyczącego elektroradiologii oraz standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Wsparciem SKK: Absolwenci mogą liczyć na wsparcie SKK w dalszym rozwoju kariery oraz możliwość korzystania z promocji i zniżek na inne usługi edukacyjne.

Opłaty, dokumenty i informacje

Dokumenty do rekrutacji:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Dowód osobisty, paszport lub karta pobytu do wglądu
 • Decyduje kolejność zgłoszeń osobistych w sekretariacie szkoły.
 • Zaświadczenie z medycyny pracy.
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Dodatkowe informacje:

 • Istnieje możliwość dofinansowania nauki/dojazdów dla osób bezrobotnych.
 • Wystawiane są zaświadczenia do ZUS i innych instytucji.

Promocje:

Bonus Specjalny dla Kandydatów:

 • 10% zniżki na dowolnie wybraną inną usługę edukacyjną SKK i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
Opłaty:

 • Szkoła Bezpłatna

Polecane - Oferta edukacyjna

Policealna Szkoła Technik Elektroradiolog w Bydgoszczy

Najważniejsze informacje
Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024

Czas trwania

2 , 5 roku / 5 semestrów

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej , Dyplom Zawodowy , Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim , świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Tytuł zawodowy

Technik Elektroradiolog (Kwalifikacje Zawodowe MED.08)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I , II , III , IV , V semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Czesne

szkoła bezpłatna

Rozpoczęcie

WRZESIEŃ 2024

Czas trwania

2 , 5 roku / 5 semestrów

Zajęcia odbywają się

w weekendy

Dokumenty po ukończeniu

Certyfikat kwalifikacji zawodowej , Dyplom Zawodowy , Suplementy: w języku polskim oraz języku angielskim , świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

Tytuł zawodowy

Technik Elektroradiolog (Kwalifikacje Zawodowe MED.08)

Uwaga

Przyjmujemy również Słuchaczy na I , II , III , IV , V semestr z innych Szkół przez cały rok szkolny

Nabór do: 18.06.2024
Zarezerwuj sobie miejsce już dziś...
... a dokumenty dostarcz później!